PRAQ 4tESO

Aquest programa curricular, juntament amb el de 3r PMAR, suposen una mesura d’ atenció a la diversitat dins d’un currículum obert i flexible que permet respondre a les peculiaritats de l’ alumnat mitjançant una proposta curricular, organitzada i coherent amb els objectius generals del currículum ordinari; però amb unes característiques metodològiques i organitzatives especials per a 3r i 4rt d’ESO en grups menys nombrosos.


Presentació matèries.

Són les mateixes que les cursades al grup ordinari, podeu consultar-les als web dels respectius departaments.

Les assignatures següents estan impartides per professorat del departament d'orientació:

Llengua Catalana

Llengua Castellana

Geografia i Història


Criteris de Qualificació.

Són els mateixos de les respectives àrees.