Departament Filosofia

Filosofia

Història de la Filosofia

Valors Ètics 1r ESO

Valors Ètics 2n ESO

Valors Ètics 3r ESO

Valors Ètics 4t ESOProgramació del departament

Criteris d'avaluació i recuperació (especificats als classrooms de cada assignatura)

Pàgina web de les Olimpíades de Filosofia (en preparació)