Departament Filosofia

Filosofia 1r BAT

Història de la Filosofia  2n BAT

Educació en valors cívics i ètics 4t ESO

Psicologia 2n BAT

Introducció a la Filosofia 3r ESO

Programació de departament

Pàgina web de les Olimpíades de Filosofia (en preparació, pendent de la convocatòria per aquest curs)