Educació  Plàstica  2n,  3r,  4t  ESO.

Dibuix  Tècnic 1r  i  2n  Batxillerat.

Departament d'Educació Plàstica i Visual