El Departament ofereix les assignatures següents:

Projectes en què participa:

Abonament Cultural

El Club de Teatre


Projectes en què ha participat:

El nostre cel

FDL podcast

Espai 'El Tub'