Departament de Llengua Catalana i Literatura

El Departament ofereix les assignatures següents:

Llengua Catalana i Literatura: programació i criteris d'avaluació

Cultura Audiovisual: resum audiovisual dels continguts de l'assignatura

Imatge i So

Llocs web de les assignatures:

1r-3r d'ESO 

4t d'ESO 

1r de batxillerat

2n de batxillerat


Projectes en què ha participat:

FDL podcast

Espai 'El Tub'

El Club de Teatre