Departament

d'educació física

Aquí podràs trobar informació sobre el funcionament del departament d'Educació Física, així com apunts i recursos de l'assignatura

Gonçal Ferrer. Professor 1r ESO

Joan Tugores. Professor 2n ESO. Tutor 2n ESO C. Cap de departament

Cosme Vicens. Professor 3r i 4t ESO. Tutor 3r ESO C

Álex Amorós. Professor 4t ESO (seccions europees) i 1r de Batxillerat.

Normativa del departament

NORMATIVA BÀSICA DE FUNCIONAMENT

1. Portar xandall o pantalons curts i roba per canviar-se després de la classe.

2. Dur sabatilles esportives ben cordades.

3. Entrar a l'aula amb puntualitat sense mastegar cap tipus de menjar.

4. No venir en dejú a les classes per evitar problemes com marejos, lesions, etc.

5. Participar activament i amb l'actitud correcte totes les classes .

6. No parlar quan el professor explica les activitats.

7. No portar telèfon mòbil o desconnectat DINS LA MOTXILLA.

8. Les faltes d'assistència s'han de justificar per escrit SEMPRE.

9. L’absència d’un/a alumne/a que coincideixi amb una prova de coneixements o pràctica serà degudament justificada. Si no és el cas, no s'aprovarà el trimestre.

10. Els retards afecten negativament la nota actitudinal

11. No s’acceptarà cap treball fora de termini.

NORMATIVA BÀSICA REFERENT A MATERIAL I INSTAL·LACIONS

1. El material serà utilitzat correctament per part dels alumnes.

2. Qualsevol alumne que no respecti el material o les instal·lacions dels gimnassos o vestidors i el faci malbé, haurà de pagar el que ha malmès.

3. Els alumnes són els responsables del seu muntatge i recollida i es valorarà positivament la col·laboració en aquestes tasques .

4. Demanar permís per anar al vestidor o al bany.

5. No deixar objectes de valor (mòbils, carteres, portàtils, ipod...).

6. No es pot entrar al gimnàs sense que hi hagi un professor responsable a l’interior del mateix.

7. No es pot utilitzar el material del gimnàs sense demanar permís al professor.

8. Cal deixar tot el material del gimnàs recollit quan s’hagi acabat la sessió.