Horari secretaria

De 9:00 a 14:00


Beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional curs 2022-23

Alumnat amb Necessitats Específiques de recolçament Educatiu 


Fins el 30 de setembre de 2022

Informació a 


Becas, ayudas y subvenciones para estudiar | Ministerio de Educación y Formación Profesional (educacionyfp.gob.es)


Servei de Comunitat Educativa-Instruccions sol·licitud beca NEE curs 2022/2023 (caib.es)


Tipos de ayuda - Ayudas de apoyo educativo - Becas y ayudas para estudiantes | Ministerio de Educación y Formación Profesional (becaseducacion.gob.es)


Qualsevol dubte Secció de Beques beques@dgpice.caib.es i al telèfon 971177758

Recollida de Títols

Disposen dels següents Títols per venir a recollir a Secretaria

ESO:  promocions des del 2005 fins al 2022

Batxillerat: promocions des del 2005 fins al 2022

AFD 21: promocions des del 2008 fins al 2021

AFD 31: promocions des del 2010 fins al 2022