OUTDOORS IN EUROPE

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

El món que ens envolta està canviant ràpidament i ens enfrontem a situacions noves i imprevisibles en la nostra vida quotidiana. Al mateix temps, té un gran impacte en la vida dels joves d'arreu d'Europa. La nostra responsabilitat com a docents és preparar els estudiants per afrontar satisfactoriament aquests canvis. Els mètodes didàctics tradicionals no satisfan les necessitats dels estudiants procedents de diversos àmbits culturals i econòmics. Necessitem mètodes d'aprenentatge i d'ensenyament més actius per preparar-los bé per a les seves futures vides, tant dins l'àmbit privat com a professional. Veiem la necessitat del nostre projecte com a vehicle aglutinador de tota aquesta diversidad per tal d'extreure tota la riquesa que ens pot aportar.

Objectius

Els objectius del nostre projecte no són només implementar mètodes d'aprenentatge i d'ensenyament participatius (com ara l'ensenyament d'iguals), sinó també augmentar la consciència d'un estil de vida saludable a través d'activitats a l'aire lliure. A més, volem millorar els coneixements interculturals, les habilitats lingüístiques, l'autoestima, les habilitats socials, les habilitats de les TIC i la comprensió més profunda d'una Europa comuna i els seus valors entre els participants. Aquest projecte ajudarà a establir xarxes internacionals i a la igualtat d'oportunitats per a tots els participants que procedeixen de cinc escoles de Turquia, Àustria, Finlàndia, Espanya i Alemanya i representen diferents sistemes escolars (escola primària privada, instituts de secundària i cicles formatius públics ). Això garanteix que hi hagi participants amb diferents procedències, edats i camps d'especialització. El nombre de participants directament implicats serà aproximadament de 250 i unes 1.500 persones es beneficiaran també indirectament del projecte.

Activitats

Les activitats a realitzar al llarg del projecte es duran a terme en tres moments diferents, abans, durant i després de cada reunió internacional d'estudiants. Abans, els estudiants, es familiaritzen amb els companys i altres mètodes d'aprenentatge actiu. També es preparen a través de l'aprenentatge de CLIL aprendre els temes i la terminologia de la propera reunió. Durant la reunió, els estudiants posaran en pràctica la teoria utilitzant l'ensenyament entre iguals i altres mètodes participatius i documentaran el seu procés d'aprenentatge mitjançant vídeos, fotos, etc. L'últim dia i després de les reunions, aquests materials instructius s'utilitzaran per dur a terme l'ensenyament entre iguals dins i fora del projecte. Naturalment, l'avaluació es farà abans, durant i després de cada reunió en nom de qüestionaris i entrevistes en línia, de manera que es puguin realitzar ajustaments, si cal. D'aquesta manera, podem assegurar un flux de treball constant i productiu que inclogui diferents activitats i mètodes.

Metodologia

Els principals mètodes utilitzats en el projecte són, per tant, l'ensenyament entre iguals, l'aprenentatge centrat en l'alumne i CLIL. Sobretot durant les reunions internacionals d'estudiants, es centrarà també en l'aprenentatge cinestèsic / pràctic i intercultural. A causa de les qüestions abordades pel nostre projecte, també s'inclouen l'aprenentatge transversal i de fenòmens. Els resultats reals del nostre projecte seran els productes desenvolupats, com ara vídeos instructius i documentacions fotogràfiques, plans de lliçons CLIL, un glossari, una col·lecció de receptes i un lloc web amb una base de dades. Òbviament, veiem un impacte addicional sobre els participants del nostre projecte i també fora . Això inclou participants amb una major motivació per adquirir i utilitzar nous coneixements, millors habilitats lingüístiques i habilitats de les TIC, un coneixement més profund de la metodologia innovadora, així com una millor comprensió intercultural i una major consciència europea. Finalment, s'establiran xarxes de futur. Per tal de mantenir els resultats, les experiències i els coneixements adquirits al llarg del projecte i tenir efectes duradors a l'interior i fora de les nostres escoles, el material del lloc web continuarà amb accés obert i la cooperació també romandrà entre els socis després de finalitzar el projecte . En aquestes aliances i xarxes duradores es continuaran compartint coneixements i experiències d'ensenyament de mètodes innovadors perquè això servirà de gran ajuda per als estudiants dins un context cultural i lingüístic diferent, i no només dins l'àmbit instructiu de l'escola on sovint manca la consciència cultural i lingüística.