Schoolraad

De schoolraad:

De schoolraad is er om een goede samenwerking te bekomen tussen ouders, schoolteam, schoolomgeving en schoolbestuur. Inspraak van ouders, schoolpersoneel en schoolomgeving kan daarbij helpen.

De schoolraad 2020-2021 is samengesteld uit volgende geledingen:

Voorzitter:

Katia Moreno

Secretaris:

Amy De Pauw


Voor de leerkrachten:

Evelien Van Lokeren (2A) en Greta Bauwens (2B)

Voor de directie en schoolbestuur:

Anja Roegiers

Vertegenwoordiging van de schoolomgeving:

Lut Suy

De schoolraad adviseert het schoolbestuur, overlegt met het schoolbestuur en geeft informatie door aan ouders en schoolpersoneel. Met schoolbestuur wordt de schooldirectie en de vzw Katholieke Basisonderwijs Lokeren bedoeld. Op de vergaderingen wordt ook steeds het schoolbestuur van de vzw Katholieke Basisscholen Lokeren uitgenodigd.

Verslagen