Wie zijn wij?

Schoolbestuur

Het Katholiek Basisonderwijs in Lokeren en Moerbeke-Waas wordt georganiseerd door één schoolbestuur:

vzw Katholiek Basisonderwijs Lokeren & Moerbeke-Waas

Heirbrugstraat 271

9160 Lokeren

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van en de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Het bepaalt het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De samenstelling van het schoolbestuur

  • Walter Van Vlierberghe, voorzitter
  • Andrea Jacobs, ondervoorzitter
  • Keltoum Ouchchen, secretaris
  • Jeroen Casneuf, penningmeester