MATERIALS D'ÚS I RESPONSABILITAT ALUMNAT

A l'hora d'elaborar una normativa sobre l'ús de tecnologia, és important distingir amb claredat, com fem amb les normes de convivència, els documents que fan referència a l'alumnat dels reglaments de funcions o laborals. No és el mateix posar una norma a l'alumnat, dins de les nostres competències educatives, de regular l'ús laboral d'una eina com el correu electrònic. En aquest apartat ens centrarem en aclarir quins són els usos esperats (i desitjats) de la tecnologia per part dels alumnes i quins són els límits que anem a establir. Serà important també clarificar i comunicar fins on realitzarem la supervisió dels comptes.

En aquesta línia, es pot optar per elaborar una normativa pròpia de l'ús de tecnologia que complementi o s'integri completament en els plans de convivència dels centres.


És una bona idea centrar-nos en la normes de convivència per a l'alumnat i treballar a part, si és competència nostra, la de professorat. Això suposa que, en lloc de fer unes normes específiques de Google Workspace per a tots, proposem agrupar en una normativa per a l'alumnat tot allò que tingui a veure amb l'ús de tecnologia: Workspace, aplicacions, Chromebooks, telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars , càmeres de foto i vídeo ...


PRINCIPIS DE CONVIVÈNCIA

Abans d'entrar en posar normes a tot, és convenient fer una reflexió en els claustres i decidir quins són els principis o valors que regiran la nostra normativa. A partir d'aquesta reflexió, podrem enfocar millor la proposta de normes concretes que siguin necessàries per sostenir aquests principis.

Exemple de principis de convivència per la normativa

El nostre centre reconeix la necessitat d'educar els nens i joves perquè utilitzin la tecnologia de manera ètica i efectiva. Confiem i esperem que l'alumnat del nostre centre la utilitzi, dins i fora d'ell, de forma coherent amb el nostre projecte educatiu.

La seguretat i la protecció requereix d'un compromís per part de l'alumnat que utilitza les tecnologies.

L'escola ha establert una normativa d'ús responsable de la tecnologia educativa en base a 4 principis de convivència digital:

  1. Respectar i protegir-se a si mateix i als altres.

  2. Respectar i protegir la integritat, disponibilitat i seguretat de tots els recursos electrònics.

  3. Respectar i protegir la propietat intel·lectual dels altres.

  4. Respectar i practicar els principis d'una comunitat solidària dins i fora de el centre.

Esperem la col·laboració de tota la comunitat educativa en el respecte de la nostra Normativa d'Ús Responsable de Tecnologia.


EXEMPLES DE NORMATIVA

Alguns documents sobre normes d'ús del dispositiu chromebook així com d'ús responsable de la tecnologia

REGLES D'ÚS RESPONSABLE DEL CHROMEBOOK.pdf
NORMES D'úS RESPONSABLE DE TECNOLOGIA.pdf