REGISTRE INCIDÈNCIES

MANUAL ALTA PLATAFORMA TIQUETS INCIDÈNCIES

Hem creat un petit manual de com donar d'alta a la plataforma de tiquets per poder gestionar incidències amb el nostre SAT. Aquest canal l'hem obert tant per a Centres Educatius com per a famílies, per poder agilitzar tot el procés d'alta i reparació dels dispositius.

Si la incidència la fa el TIC del centre, tindrà accés a un backoffice amb tot el registre d'incidències vinculades al centre

Si la incidència la fa la família, només la família tindrà accés al backoffice dels tiquets generats per aquell usuari, en canvi el coordinador TIC si tindrà visibilitat sobre les incidències creades per les famílies.

JIRA registre i creació de tickets.pptx.pdf

MANUAL PER FER SEGUIMENT DE LES INCIDÈNCIES

Petit manual per veure com fer el seguiment de les incidències, sempre anant a la web: www.iconosat.com amb les credencials tindrem accés al registre d'incidències que s'ha fet, mentenir contacte amb el nostre SAT i treure llistats.

JIRA seguiment incidencies.pptx.pdf