Garth Olwg

Yr Ysgol Uchaf

Mae’r Ysgol Uchaf yn gyfnod cyffrous i’n dysgwyr wrth i’r disgyblion ymgymryd â chyfnod cyffrous yn eu haddysg gan gynnwys dewis opsiynau, ymgymryd â chyrsiau TGAU a sefyll arholiadau allanol. Hyderwn bydd pob un disgybl yn anelu’n uchel ac yn dangos parch er mwyn sicrhau llwyddiant a hapusrwydd i bob disgybl yn Ysgol Garth Olwg.


The Upper School represents a new chapter for all students with every academic year being of equal significance to their learning journey. Year Nine will select their GCSE options and both year Ten and Eleven will begin preparing for external examinations. We hope students will seize every opportunity given to them both within and outside of the classroom in order to enrich their school experience. Our aim is ensuring that all students leave the Upper School as fully rounded, respectful and resilient members of society.


** Lle nad yw disgybl yn gallu cael mynediad i Hwb (gan gynnwys Google Classroom), gofynnwn i rieni/gwarchodwyr i ebostio Mr Gareth Williams am gymorth pellach: gareth.williams@gartholwg.cymru **

Manylion Cyswllt / Contact Details

Ffôn / Phone: 01443 570057

Pennaeth yr Ysgol Uchaf / Head of Upper School: Mrs K Adsett katherine.adsett@gartholwg.cymru

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Uchaf / Deputy Head of Upper School: Mr C Evans craig.evans@gartholwg.cymru

Swyddog Lles a Chynhwysiant / Welfare & Inclusion Officer: Mrs S Ogleby - sian.ogleby@gartholwg.cymru

Aspirations and Achievement Coach: Miss B Gronow - bethan.gronow@gartholwg.cymru

Rhif cofnodi absenoldeb / Pupils absence: 01443 57 00 50 - Opsiwn 1 / Option 1

Bwletin

Bulletin

Bwletin Tymor 1 Medi 2022.docx
Term 1 Bulletin 2022.docx

Calendar yr Ysgol Uchaf

The Upper School calendar