Garth Olwg

Yr Ysgol Uchaf

Mae’r Ysgol Uchaf yn gyfnod cyffrous i’n dysgwyr wrth i’r disgyblion ymgymryd â chyfnod cyffrous yn eu haddysg gan gynnwys dewis opsiynau, ymgymryd â chyrsiau TGAU a sefyll arholiadau allanol. Hyderwn bydd pob un disgybl yn anelu’n uchel ac yn dangos parch er mwyn sicrhau llwyddiant a hapusrwydd i bob disgybl yn Ysgol Garth Olwg.

The Upper School represents a new chapter for all students with every academic year being of equal significance to their learning journey. Year Nine will select their GCSE options and both year Ten and Eleven will begin preparing for external examinations. We hope students will seize every opportunity given to them both within and outside of the classroom in order to enrich their school experience. Our aim is ensuring that all students leave the Upper School as fully rounded, respectful and resilient members of society.

   Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif cofnodi absenoldeb / Pupils absence:         01443 570050   

   presenoldeb.attendance@gartholwg.cymru 

Pennaeth yr Ysgol Uchaf / Head of Upper School: Mrs K Adsett  katherine.adsett@gartholwg.cymru

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Uchaf / Deputy Head of Upper School: Miss E Jones  elin.jones@gartholwg.cymru

Pennaeth Blwyddyn 9 / Year 9 Head of Year:

Mrs A Williams angharad.williams@gartholwg.cymru

Swyddog Lles a Chynhwysiant / Welfare & Inclusion Officer: Mrs S Ogleby - sian.ogleby@gartholwg.cymru

 Aspirations and Achievement Coach: Mrs Y Williams- yvonne.williams@gartholwg.cymru

Bwletin 26/01/24 

Bulletin 26/01/24

BWLETIN 26.1.24.pdf
BULLETIN 26.1.24.pdf

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 

Governors Annual Report 

Governors-Annual-Report-to-Parents-2023.pdf
Adroddiad-Blynyddol-i-Rieni-2023.pdf