ITM / MFL

Ysgol Dyffryn Aman


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Bienvenue

Willkommen

Croeso

Welcome

добро пожаловать

歡迎

Witamy


Welcome to the Modern Foreign Languages department at Ysgol Dyffryn Aman. Both French and German are taught in the department, with the opportunity to continue both subjects up to A Level. In addition to French and German, we have many extra-curricular language clubs such as Mandarin, Polish and we also offer Latin at GCSE.

Croeso i'r adran Ieithoedd Tramor Modern yn Ysgol Dyffryn Aman. Addysgir Ffrangeg ac Almaeneg yn yr adran, gyda chyfle i barhau â'r ddau bwnc hyd at Lefel A. Yn ogystal â Ffrangeg ac Almaeneg, rydym wedi mwynhau llawer o glybiau iaith allgyrsiol fel Mandarin, Pwyleg ac rydym hefyd wedi cynnig Lladin i TGAU.


Staff Addysgu Teaching Staff

Madame Rees

Pennaeth Adran ITM

Head of MFL Department

Frau / Madame Jones

Athrawes Almaeneg a Ffrangeg

Teacher of German and French

Monsieur Hagget

Athro Ffrangeg

Teacher of French

Frau / Madame Gourlay

Athrawes Almaeneg a Ffrangeg

Teacher of German and French

Useful Links Dolennau Defnyddiol