YSGOL BRO PEDR 

Meithrin a Derbyn

Thema - 'Fi yw Fi'

Tymor yr Hydref 2022/Autumn Term 2022

 Croeso i'n gwefan ni - 

Disgyblion Meithrin a Derbyn


Welcome to our 

Nursery and Reception Website


Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

We are...

healthy, confident, enterprising, creative, knowledgeable, abitious, happy, moral, and bright


Y 4 Diben

The 4 Purposes

Y 4 diben - Cwricwlwm i Gymru.   /   The 4 purposes - Curriculum for Wales.

Mae'r pedwar diben yn sail i’r holl waith o gynllunio a datblygu Cwricwlwm i Gymru 2022. 

The four purposes guide the whole design and development of Curriculum for Wales 2022.  

Rwy'n anelu i fod yn ddysgwr...  /  I am aiming to be a learner who is ...

COFIWCH       /     REMEMBER

Gwefannau ac Apiau Defnyddiol

Useful Websites & Apps

Cyw

Caneuon, gêmau a rhaglenni Cymraeg / 

Songs, games and Welsh programmes

Gwefan 'Top Marks'

Gêmau Cyfri' / Counting games

www.topmarks.co.uk


Tric a Chlic

Pori Drwy Stori