Cymorth digidol

Digital support

Croeso i wefan Cymorth digidol Garth Olwg. Porwch trwy'r wefan i ddarganfod adnoddau sy'n rhoi cymorth wrth ddefnyddio ein systemau e-ddysgu. Os nad yw'r cymorth rydych angen ar gael, e-bostiwch gareth.williams@gartholwg.cymru ac bydd aelod o'r tîm mewn cyswllt mor fuan â phosib.

Welcome to the Garth Olwg Digital support website. Browse through the site to find resources to support our e-learning systems. If you're unable to find the required support, please e-mail gareth.williams@gartholwg.cymru and a member of the team will be in contact as soon as possible.