ผู้ดูแลระบบ :

-> ระดับชั้น ม.1 : ครูเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม -> ระดับชั้น ม.2 : ครูสิปปนนท์ สายสิน -> ระดับชั้น ม.3 : ครูเมืองมนต์ เชษฐสิง -> ระดับชั้น ม.4 : ครูอาภรรัตน์ สุคนธชาติ -> ระดับชั้น ม.5 : ครูกิตติธัช สืบสุนทร -> ระดับชั้น ม.6 : ครูณรงค์เดช มะลังศรี และครูกฤติกร หวังอ้อมกลาง -> ปวช. : ครูกฤติกร หวังอ้อมกลาง

ได้รับความอนุเคราะห์ต้นแบบโดย : ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ สพม.31

ระบบเช็คชื่อออนไลน์ : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31