ระบบเช็คชื่อออนไลน์ : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูกิตติธัช สืบสุนทร และทีมงานครูคอมพิวเตอร์

ได้รับความอนุเคราะห์ต้นแบบโดย : ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ สพม.31