E-õpipoiss

Haapsalu Kutsehariduskeskuse e-õppepäeva näidisülesanded.

Eesmärk: pakkuda vahendeid ja võimalusi e-õppe läbiviimiseks praktilisel kujul.

Läbiviimise aeg: 60 minutit

Ülesannete koostajad: Airi Aavik, Enna Kallasvee ja Aile Nõupuu.