Uddannelsesvejledning

i Hjørring kommune

Her kan du få råd og vejledning til din uddannelsesvej

I nedenstående model kan du KLIKKE dig ind og se, hvilke planer der findes i Hjørring kommune for at du som elev i 7., 8., 9. og 10. klasse kan komme videre med lige præcis den uddannelse, der passer dig - dine forældre må også gerne læse med!

Sammenhængende plan - derfor!

I den politiske aftale, ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”, fra 2018 blev det besluttet, at alle kommuner skal have en sammenhængende plan for undervisning og vejledningsaktiviteter for skolens ældste årgange.

Formålet med den sammenhængende plan er, at man som elev eller forælder i Hjørring kommune oplever, at der er en synlig sammenhæng mellem de forskellige undervisning og vejledningsaktiviteter ift. uddannelsesvalget og overgangen til ungdomsuddannelse eller job.

I Hjørring kommune dækker dette over en fælles plan for undervisnings- og vejledningsaktiviteterne for alle kommunens elever på 7., 8. og 9. klassetrin, og planen tager dermed ikke afsæt i den enkelte elev.


Det overordnede ansvar for udarbejdelsen af den sammenhængende plan tilfalder kommunalbestyrelsen. Det er imidlertid skolerne (skoleledere og lærer samt UE-vejlederne), der effektuerer planen i virkeligheden.

Dette gøres ved at karrierelæringsaktiviteter indgår som en naturlig del af skolens dagligdag for at udfordre og understøtte elevens nysgerrighed på fremtidig uddannelse – og arbejdsliv.


For yderligere information om job- og uddannelsesaktiviteter og vejledning i Hjørring kommune under "Nyttige links" - "Ungegarantien"


Find mere information om de juridiske rammer under "Nyttige links"