Mission Statement

Kaupapa Matua

Hillcrest High School’s mission is to value all students, enhancing their self-esteem, academic potential, abilities and sense of responsibility

by helping them to develop the knowledge, ideas and skills to become active, independent, caring New Zealanders.


Ko te mahi a Te Kura Tuarua o Tihipuke kaupapa matua, kia whaihua, kia whakapakari i ngaa akonga i o raatou kiritau, maatauranga pitomata, kia kaha ki te kawe me te awhina ki te whanake moohiotanga whakaaro mo oona pukenga hoki ki te kakama kia tu tangata ai ngaa tangata o

Aotearoa.


Through the use of blended e-learning, Hillcrest High School students will have increased opportunities to learn and achieve more through individualised, student-centred and authentic learning opportunities.

Our Vision

Whakakitenga

An innovative educational community that enables students to be lifelong learners who adapt

and positively contribute to an ever changing world.


Ko te hapori auaha matauranga kia aahei ngaa akonga puumau ki te Whakarite

i ngaa hua pai mot e taakoha ki teenei ao hurihuri


The use of digital devices in class will enable students to develop their digital competencies and help them develop the skills needed to be lifelong learners.

Our Values

Uaratanga

Show respect for others

Manaaki tangata


Aim for the best you can be

Eke Paanuku

Identify and develop talents and skills

Whakapakari puumanawa me puukenga

Persevere and don’t give up

Mahia te mahi

Value diversity and differences

Whaipainga rerenga Keetanga me ngã rereketanga