Schoolreglement

Schoolreglement – Heilig Hart – Sint-Trudo

Hier kunt u het volledige schoolreglement inkijken en desgewenst downloaden. Het schoolreglement bestaat uit twee brochures:

– de infobrochure met de onderwijswetgeving. Hierin staan een aantal reglementaire beschikkingen, door de wetgever opgelegd: o.m. over het inschrijven van leerlingen, de afwezigheden van leerlingen, onderwijs aan huis, ….

– de brochure schoolreglement is dan specifiek toegespits op onze school en haar vestigingsplaatsen. Daarin worden de afspraken besproken tussen de school enerzijds en de ouders en de leerlingen anderzijds.


Hhart-Schoolreglement-2019-2020.pdf
Hhart-Infobrochure-Onderwijsregelgeving-Bao-1.pdf