Welkom op De Heiberg

In het schooltje DE HEIBERG in Bevingen ontwikkelt het schoolbestuur van KABOST (KAtholiek BasisOnderwijs Sint-Truiden)  vanaf 1 september 2014 een vernieuwend onderwijsproject.


In DE HEIBERG wordt volledig klas- en leeftijddoorbrekend gewerkt, en wordt ook de drempel tussen kleuterschool en lagere school verlaagd. De talenten, de noden en de interesses van ieder kind vormen de uitgangspunten van onze werking, en over de leeftijden heen leren onze kinderen van en met elkaar. Ons schooltje is huiswerkarm, maar rijk aan persoonlijke uitdagingen, is leerboekarm maar rijk aan leermiddelen. Vertrekkend vanuit interessegestuurde projecten creëren we leersituaties die onze leerlingen willen uitdagen en die hen willen brengen tot zelfontdekkend leren. In De Heiberg is plaats voor 24 kleuters en voor 36 leerlingen lager onderwijs.

Het schoolproject wordt gedragen door een team van 5 leerkrachten, maar rekent ook op een ruime betrokkenheid van ouders en omgeving.