BRU'XL - ON TOUR

VEERKRACHT VERSTERKEN VAN KINDEREN en JONGEREN in BRUSSEL.

Met deze doelstelling gingen Nakama, Cultureghem en Habbekrats aan de slag in het  kader van de oproep van de minister van Jeugd, Benjamin DALLE.

Het project kreeg de vorm van een twee jaar durende tour door de negentien gemeenten van BRUSSEL. De drie partners telden hun expertise bij elkaar op tot een 'Brussel Extra Large'. 

BRU'XL-ON TOUR was geboren...

Hetgeen daarna volgde was puur idealisme in een uiterst creatieve verpakking. 

Zie BRU'XL-ON TOUR als een rondreizend gezelschap dat neerstrijkt op een plaats in Brussel waar veel kinderen en jongeren zijn en daar uitpakt met een namiddagvullend, kleurrijk programma.  Alle kinderen stromen toe en nemen deel aan workshops en ateliers die hun veerkracht versterken en hun mentaal welbevinden boosten.

De workshops vinden plaats rond een centraal podium waarop de toonmomenten worden gepresenteerd. Er worden circuskunsten, sport en spel, creativiteit, techniek en wetenschap gedemonstreerd. Het hele gebeuren wordt opgewarmd door de MC's en de uitmuntende keuken van de chef de cuisine.

Wie meer aandacht nodig heeft kan rekenen op de deskundigheid van het professionele team en krijgt extra ruimte en aandacht.

Nadat, afsluitend het toonmoment heeft plaatsgevonden en de laatste lichten doven, blijft er meer dan een herinnering over want, deze boost kan naadloos en langdurig worden verdergezet in de werkingen van Nakama, Cultureghem en Habbekrats.

BRU'XL on tour is gratis voor alle kinderen en jongeren die er aan deelnemen. Lekker eten inclusief. 

Organisaties in BRUSSEL die de TOUR willen boeken sturen een gemotiveerde aanvraag naar INFO@BRUXL.COM. Elke aanvraag wordt met zorg behandeld.
MORE...De naam van het project is 'BRU'XL. on Tour' De XL in het logo verwijst naar de brede, methodische aanpak, maar ook naar het feit dat we het project in heel Brussel willen kunnen uitrollen.
Concreet schaart het netwerk zich achter een groot, mobiel initiatief dat zich, op vraag van elke, bij kwetsbare jeugd betrokken partner, kan ontwikkelen in een Brusselse gemeente of wijk.
Op die manier probeert BRU'XL iedereen tot partner te maken in het verbeteren van de veerkracht van Brusselse kinderen en jongeren.
BRU'XL moet men zien al een reizend initiatief (On Tour) dat zich als PopUp vertaalt in een wijk of Brusselse gemeente waar er op dat gemeente het meest nood is aan een dergelijk project.
Het project kan gratis worden geboekt door iedereen die begaan is met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Maar de initiatiefnemers kunnen ook zelf de handen uit de mouwen steken en BRU'XL on tour laten plaatsvinden op basis van hun kennis van het werkveld.
Op die manier ontstaat er een heuse tour van Pop-Up activiteiten die zich twee jaar lang doorheen Brussel slingert met laagdrempelige, toegankelijke, verrassende activiteiten die kinderen en jongeren sterkt in moeilijke tijden.
De drie kernpartners hebben samen een rijke ervaring, knowhow en wilskracht om dit project te laten slagen. Samen beschikken zij ook over personeel en vrijwilligers in vele buurten, een grote hoeveelheid mobiel sport- en spelmateriaal en een ruime infrastructuur. Door hun krachten te bundelen vertonen zij zich aan de jongeren als één groot, actief maar ook visueel aantrekkelijk gebeuren dat nauw aansluit bij de leefwereld van de doelgroep.
Wat de doelgroep zelf betreft is het moeilijk om die eenduidig af te bakenen. Wat elke deelnemer gemeenschappelijk heeft is zijn/haar kwetsbaarheid. Het gaat om kinderen en jongeren die op meerder vlakken kampen met uitsluiting, kansarmoede en echte armoede. Maar het gaat ook over kinderen en jongeren die als niet begeleide minderjarige vluchtelingen in ons land zijn aangekomen en verblijven en kinderen en jongeren uit voorzieningen.
Om die laatste twee goed te bereiken is er een concrete samenwerking met de voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg via de Federatie Abbé Froidure en met de NBMV via Fedasil en het Rode Kruis.