BBC micro:bit na Elgartce

Pracovní listy pro první seznámení s programováním kapesního zařízení BBC micro:bit. Vhodné pro druhý stupeň ZŠ, SŠ, ale základy zvládají i mladší (zhruba od 3. třídy).

Materiály pro samostatnou práci žáků vytvářím pro sebe a své kolegy (včetně mých studentů gymnázia, kteří vedou kroužek pro mladší děti). Několik učitelů z jiných škol mě požádalo o sdílení, proto narychlo vznikla tato stránka.

Jak to všechno začalo a jak nám pomohl nadační fond micro:la se dozvíte z článků napsaných mými studenty. Vidět i slyšet jsme na oficiálním videu iniciativy Meet and Code, díky které jsme rozjeli kroužek programování pro děti a také přitáhli microbity i do gymnaziální fyziky.

Materiály jsou určeny k nekomerčnímu použití ve výuce. Pokud je použijete, napište mi prosím kde (škola, stáří dětí) a jak se osvědčily. Ozvěte se i pokud máte zájem o další materiály. Jsou hotové, jen nejsou dost otestované, abych si je troufla vystavit. Budu vděčná za zpětnou vazbu, nápady a doporučení.

Barbora Havířová

bhavirova @ gymelg . cz


Proč BBC micro:bit?

Na první pohled by se mohlo zdát, že programování s micro:bitem je vhodné pouze pro technicky zaměřené školy. V praxi se však ihned ukázalo, že s takto hmatatelnou pomůckou rychle rozkvetou i úplní začátečníci.

Obrovským přínosem je kompaktnost celého zařízení. Díky mnoha vestavěným funkcím si dlouho vystačíte se samotnou destičkou, u které se nemusíte starat o správné zapojení vodičů a součástek. Už jste někdy zkusili rozdat dvaceti nezkušeným dětem v běžné třídě základní školy Arduina?

Micro:bit ale není omezen jen na vestavěné senzory, pomocí rozšiřujících pinů je možné připojovat další moduly a součástky. Prostor pro projekty je obrovský.

Pracovní listy používám na čtyřletém Gymnáziu Brno, Elgartova a na ZŠ Brno, Gajdošova 3 pro první seznámení s programováním. Využíváme malé kapesní programovatelné zařízení BBC micro:bit a postupně přidáváme příslušenství. Programujeme v blokovém editoru, u starších a pokročilejších přecházíme na python.

Pracovní listy na sebe volně navazují, v zásobě mám několik dalších témat (např. if, cykly, senzory, komunikace mezi microbity, připojení led diod a motorků, ...), která momentálně vylepšuji. Dohromady skládám kompletní pracovní sešit.

Podněcuji děti k vlastní tvorbě zadání a vylepšení, neomezuji se pouze na příklady ze sešitu. Naopak vlastní nápady mají přednost. Práci podle zadání střídám s tvořivými projekty, aby nevyprchalo počáteční nadšení.

Snažím se budovat logické myšlení, trpělivost a programátorské dovednosti postupně po krůčcích, které se dohromady skládají jako mozaika. Věřím, že když děti pracují v připraveném prostředí, zvládnou to samy. A připravené prostředí pro mne znamená:

  • intuitivní editor kódu, nezahlcení zbytečnostmi,
  • materiály s možností vlastní kontroly chyb,
  • možnost se z chyb učit, nebát se udělat chybu,
  • sdílení problémů a řešení se spolužáky, práce v týmu,
  • učitel ochotný pomoci, ale pouze pokud je to opravdu potřeba,
  • smysluplnost celého počínání, využitelné projekty,
  • a mnoho dalšího

Jak si poradit ve smíšené třídě?

V kroužku mám smíšenou skupinu různě starých dětí od 4. do 9. třídy, některé děti přibývají i v průběhu.

Pro zaznamenání individuálního postupu je ideální mapa jednotlivých listů s návaznostmi a políčky pro každý úkol. Děti si označí splněný úkol vybarvením nebo nalepením nálepky a tak je přehledně vidět, jakou obtížnost zvládá.

Pracovní listy jsou koncipované tak, aby obtížnost úloh narůstala a zároveň nebylo nutné zvládnout všechny úlohy pro postup na další pracovní list. Práci vedenou pracovním listem prokládáme objevováním a tvořením vlastních projektů.