Aanmelden / inschrijven voor 2022-2023

Wij volgen de richtlijnen van het LOP (Lokaal OverlegPlatform) Antwerpen: eerst aanmelden dan inschrijven.

Voorrangsperiode broers en zussen en
kinderen van personeel

 • Aanmelden ‘broer/zus en KVP’:
  25/01/2022 09.30u t.e.m. 10/02/2022 17.00u

 • Inschrijven ‘broer/zus en KVP’:
  08/03/2022 t.e.m. 01/04/2022 en
  29/04/2022 t.e.m. 24/05/2022.
  (niet tijdens schoolvakanties - op afspraak)

Alle andere kinderen (‘reguliere periode’)

 • Aanmelden reguliere periode:
  7/03/2022 09.30u t.e.m. 31/03/2022 17.00u

 • Inschrijven reguliere periode:
  29/04/2022 t.e.m. 24/05/2022
  (niet tijdens schoolvakanties – op afspraak)

Vrije inschrijvingen:

 • Start vrije inschrijvingsperiode in alle scholen,
  op 02/06/2022 om 09.00u

Wat moet je doen?

Registreer je kind voor onze school via https://meldjeaan.antwerpen.be

De vrije plaatsen worden toegewezen volgens het tijdstip van de registratie: wie eerst is, krijgt de plaats.

Neem na de aanmelding contact op met de school om de effectieve inschrijving rond te krijgen via info@gvbsnoordland.be

Hulp nodig bij de aanmelding?

 • Bel gratis de Helpdesk Meld je aan op 0800 62 185.

 • Huis van het Kind Berendrecht-Zandvliet-Lillo
  Antwerpsebaan 152, 2040 Berendrecht
  - zonder afspraak elke vrijdag van 9 tot 12 uur
  - huisvanhetkind.bzl@antwerpen.be
  - 0476 780 212

Visie

Opvoeden is de jonge mens begeleiden tot hij bekwaam is als volwassen persoon in de hem gegeven wereld - zelfstandig - een eigen levensontwerp te ontdekken, te aanvaarden en te realiseren in een open relatie met en in dienst van anderen.

Ons opvoedingsproject is gericht naar de maatschappij waar de evangelische waarden vorm krijgen:

 • Aandacht voor kleinen en zwakken.

 • Gericht op waarheid en rechtvaardigheid.

 • Respect voor eigendom en eigenheid van elke mens.

 • Werken met de talenten van elk kind.

 • Gesteund op liefde, vriendschap, goedheid, verdraagzaamheid en vergeving.

Kortom, samen met u willen wij ernaar streven een school te zijn waar elk kind graag verblijft. Alle kinderen zijn welkom in onze school. Voor hen willen wij een educatieve en humaniserende thuis zijn. Het is onze taak respect en begrip op te brengen voor de levensopvatting en de afkomst van elk kind dat tot onze scholengemeenschap behoort.

Goed onderwijs geven, met aangepaste zorg voor alle leerlingen en met goede hulpmiddelen is ons hoofddoel.

Sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling vinden we evenzo belangrijk.

Van de ouders verwachten wij dat zij ons opvoedingsproject en de eigenheid van onze katholieke school respecteren.


Het schoolteam en de ouders werken samen aan de opvoeding van onze kinderen. Daarom is er contact nodig: ouders, leerkrachten en directie moeten samen overleggen.

Verder bieden onze geplande ouderavond en oudercontacten volop de gelegenheid tot communicatie tussen ouders en school.

Missie en visie Schoolbestuur Centraal Katholiek Schoolcomité