Graag nodigen wij alle kleuters en alle leerlingen lagere school voor  2024-2025 uit op onze
OPENKLASDAG
dinsdag, 27 augustus 2024
van 15u30 - 17u30

Voor de kleutertjes:
Kleuterschool Spaansemolenstraat 48 - Zandvliet

Voor de leerlingen lagere school:
Lagere school Begijnhoeve 6 - Zandvliet

U kan dan zien in welke klas uw kind terecht komt en kennismaken met de klasjuf.

Onze missie, visie en kernwaarden

Noordland, een warm nest waar je blijft groeien!
Samen kwaliteitsvol onderwijs bieden met oog voor elk kind in een veilige en geborgen sfeer.


Samen school maken

Wij willen samen school maken met leerlingen, leerkrachten, ouders en partners. Daarbij streven we naar een open communicatie. Er is een warm contact tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.
Ouders en leerkrachten staan samen in voor de ontwikkeling van de kinderen. Op onze school voelt iedereen zich welkom in een geborgen sfeer.
Vertrouwen is een voorwaarde om kwaliteitsvol te kunnen samenwerken met elkaar. 

Ook met de lokale organisaties gaan we samen aan de slag voor een brede ontwikkeling van elk kind. 

Iedereen draagt zijn steentje bij.

Ieders eigenheid
Goed onderwijs geven, met aangepaste zorg voor alle leerlingen en met goede hulpmiddelen is ons hoofddoel.
Sociale, creatieve, motorische, emotionele en cognitieve ontwikkeling hebben daarbij een belangrijke plaats in onze school.
We bieden groeikansen op maat binnen ieders mogelijkheden. Wij zetten in op de ontwikkeling van alle kinderen door middel van zijn of haar talent. Daarbij mag op onze school elk kind zichzelf zijn.
Alle kinderen zijn welkom in onze school. 


Groeien
We stimuleren tot zelfstandigheid door een rijk aanbod, waarin de kinderen hun eigen ontwikkeling in handen leren nemen.
Ook de zelfredzaamheid is hierbij belangrijk. Al vanaf de instapklas worden hierbij de eerste stapjes gezet.

We zijn een educatieve thuis en bereiden voor op een vlotte start in het verdere leven.
Welbevinden en betrokkenheid zorgen voor een kwalitatief leerproces. Enkel dan kan een kind zich ten volle ontplooien. 

Daarom zorgen we voor een intensieve opvolging van de ontwikkeling van uw kind.


Respect

Van de ouders verwachten wij dat zij de eigenheid van onze katholieke school appreciëren.

We leren de kinderen respect te hebben voor anderen en de natuur. We leren hen om zorgzaam om te gaan met materiaal en om vertrouwen te hebben in zichzelf en de anderen.

Vriendschap en verdraagzaamheid staan hierbij centraal.  

Wist je dat je ons heel het jaar door kan steunen zonder dat het jou een cent extra kost? 

Als jij bij je online aankopen eerst even naar www.trooper.be/noordland surft en van daaruit doorklikt naar de shop waarbij je wil shoppen, ontvangt Noordland Oudercomité een commissie op je aankoopbedrag.
Zeker met de komende maanden in ons achterhoofd, zal er misschien veel online aangekocht worden. 

Bij elke klik die jij via www.trooper.be/noordland doet, komt onze droom dichterbij!