Inschrijvingen 2023-2024

Eerst aanmelden, dan inschrijven.

Wij volgen de richtlijnen van het LOP (Lokaal OverlegPlatform) Antwerpen: eerst aanmelden dan inschrijven.

Voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel

Alle andere kinderen (‘reguliere periode’)

Vrije inschrijvingen:  vanaf 23/05/2023 (9.00u)


Wat moet je doen?

Registreer je kind voor onze school  via https://meldjeaan.antwerpen.be

Wanneer de aanmeldingsperiode voorbij is en uw aanmelding positief is beantwoord ontvangt u van de school een uitnodiging voor inschrijving.


Hulp nodig bij de aanmelding?

Visie

Opvoeden is de jonge mens begeleiden tot hij bekwaam is als volwassen persoon in de hem gegeven wereld - zelfstandig - een eigen levensontwerp te ontdekken, te aanvaarden en te realiseren in een open relatie met en in dienst van anderen.

Ons opvoedingsproject is gericht naar de maatschappij waar de evangelische waarden vorm krijgen:

Kortom, samen met u willen wij ernaar streven een school te zijn waar elk kind graag verblijft. Alle kinderen zijn welkom in onze school. Voor hen willen wij een educatieve en humaniserende thuis zijn. Het is onze taak respect en begrip op te brengen voor de levensopvatting en de afkomst van elk kind dat tot onze scholengemeenschap behoort.

Goed onderwijs geven, met aangepaste zorg voor alle leerlingen en met goede hulpmiddelen is ons hoofddoel.

Sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling vinden we evenzo belangrijk.

Van de ouders verwachten wij dat zij ons opvoedingsproject en de eigenheid van onze katholieke school respecteren.


Het schoolteam en de ouders werken samen aan de opvoeding van onze kinderen. Daarom is er contact nodig: ouders, leerkrachten en directie moeten samen overleggen. 

Verder bieden onze geplande ouderavond en oudercontacten volop de gelegenheid tot communicatie tussen ouders en school. 

Wist je dat je ons heel het jaar door kan steunen zonder dat het jou een cent extra kost? 

Als jij bij je online aankopen eerst even naar www.trooper.be/noordland surft en van daaruit doorklikt naar de shop waarbij je wil shoppen, ontvangt Noordland Oudercomité een commissie op je aankoopbedrag.
Zeker met de komende maanden in ons achterhoofd, zal er misschien veel online aangekocht worden. 

Bij elke klik die jij via www.trooper.be/noordland doet, komt onze droom dichterbij!