Hulp nodig bij de aanmelding?

 • Bel gratis de Helpdesk Meld je aan op 0800 62 185.

 • Huis van het Kind Berendrecht-Zandvliet-Lillo
  Antwerpsebaan 152, 2040 Berendrecht
  - zonder afspraak elke vrijdag van 9 tot 12 uur
  - huisvanhetkind.bzl@antwerpen.be
  - 0476 780 212

Aanmelden - inschrijven 2021-2022

Meld eerst je kind aan via https://meldjeaan.antwerpen.be

De vrije plaatsen worden toegewezen volgens het tijdstip van de registratie: wie eerst is, krijgt de plaats.

Onze 5-jarige kleuters gaan automatisch over naar het 1e leerjaar, u hoeft hen dus niet aan te melden. Doet u dit toch dan zal deze aanmelding door ons geannuleerd worden.

Voorrang broers/zussen/kinderen van personeel:

 • aanmelden vanaf donderdag 14/01/2021 - 9u30 t/m vrijdag 29/01/2021 - 17u00

 • inschrijven na aanmelding:

  • na afspraak met directie : info@gvbsnoordland.be , volgens de geldende coronamaatregelen

   • vrijdag 26/02/2021 t/m donderdag 25/03/2021

   • vrijdag 30/04/2021 t/m woensdag 26/05/2021

Reguliere aanmeldingen (na voorrangsperiode):

 • aanmelden vanaf maandag 25/02/2021 - 9u30 t/m dinsdag 23/03/2021 - 17u00

 • inschrijven na aanmelding:

  • na afspraak met directie : info@gvbsnoordland.be , volgens de geldende coronamaatregelen

   • vrijdag 30/04/2021 t/m woensdag 26/05/2021

Vrije inschrijvingen (na voorrangsperiode en reguliere inschrijving)

na afspraak directie vanaf vrijdag 28/05/2021 - 09u00 , volgens de geldende coronamaatregelen

Visie

Opvoeden is de jonge mens begeleiden tot hij bekwaam is als volwassen persoon in de hem gegeven wereld - zelfstandig - een eigen levensontwerp te ontdekken, te aanvaarden en te realiseren in een open relatie met en in dienst van anderen.

Ons opvoedingsproject is gericht naar de maatschappij waar de evangelische waarden vorm krijgen:

 • Aandacht voor kleinen en zwakken.

 • Gericht op waarheid en rechtvaardigheid.

 • Respect voor eigendom en eigenheid van elke mens.

 • Werken met de talenten van elk kind.

 • Gesteund op liefde, vriendschap, goedheid, verdraagzaamheid en vergeving.

Kortom, samen met u willen wij ernaar streven een school te zijn waar elk kind graag verblijft. Alle kinderen zijn welkom in onze school. Voor hen willen wij een educatieve en humaniserende thuis zijn. Het is onze taak respect en begrip op te brengen voor de levensopvatting en de afkomst van elk kind dat tot onze scholengemeenschap behoort.

Goed onderwijs geven, met aangepaste zorg voor alle leerlingen en met goede hulpmiddelen is ons hoofddoel.

Sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling vinden we evenzo belangrijk.

Van de ouders verwachten wij dat zij ons opvoedingsproject en de eigenheid van onze katholieke school respecteren.


Het schoolteam en de ouders werken samen aan de opvoeding van onze kinderen. Daarom is er contact nodig: ouders, leerkrachten en directie moeten samen overleggen.

Verder bieden onze geplande ouderavond en oudercontacten volop de gelegenheid tot communicatie tussen ouders en school.

Missie en visie Schoolbestuur Centraal Katholie Schoolcomité