โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Home Brewing

10 - 11 พฤศจิกายน 2561 (หมดเขต 2 พ.ย. นี้)

ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

"วัฒนธรรมการดื่มเบียร์ในไทยเติบโตขึ้นมาก นักดื่มแสวงหาประสบการณ์ใหม่ จากความเบื่อหน่ายในรสชาติของแบรนด์เดิม ๆ จึงต้องการฉีกแนวและสร้างความแตกต่าง การหาทางเลือกใหม่สำหรับรสนิยมที่ไม่จำกัด เป็นเหตุให้เกิด craft beer (คราฟท์เบียร์)

คราฟท์เบียร์ได้รังสรรค์ กลิ่น สีและรสชาติที่ใหม่ แตกต่างและโดดเด่น จากวัตถุดิบที่คัดเลือกด้วยประสบการณ์นักปรุงเบียร์ นำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ทำให้วัฒนธรรมการดื่มเบียร์งดงาม ยกระดับการดื่มและสร้างทางเลือกแก่ผู้รักเบียร์

การอบรมทำเบียร์ "Home brewing" จึงเป็นโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสร้างสรรค์ผลงานการทำเบียร์ของตัวเอง เข้าใจในหัวใจของการทำเบียร์ ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ และยังเข้าใจเรื่องกฎหมายเบียร์และมาตรฐานอาหาร (GMP) ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความยินดีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ home brewing ที่จะเกิดขึ้นนี้"

วิทยากร

  • คุณเจษฎา ชื่นศิริกุล ผู้เชียวชาญด้านการทำเบียร์ และเป็นเจ้าของธุรกิจ Triple Pearl Beer
  • คุณนพดล พิพัฒน์นภาพร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ จากกรมสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
  • คุณชลวิทย์ สุขอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มบริการองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Home Brewing

จัดโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

08.30 น. ลงทะเบียน

08.45 น. เปิดงานโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

09.00 น. บรรยายรื่อง "ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีการผลิตเบียร์" โดย คุณเจษฎา ชื่นศิริกุล

09.45 น. บรรยายรื่อง "ประเภทของเบียร์" โดย คุณเจษฎา ชื่นศิริกุล

10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

11.00 น. บรรยายเรื่อง "วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตเบียร์" โดย คุณเจษฎา ชื่นศิริกุล

11.30 น. บรรยายเรื่อง "เทคนิคการประเมินคุณภาพของเบียร์" โดย คุณเจษฎา ชื่นศิริกุล

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ปฏิบัติการเรื่อง "การต้มและปรุงเบียร์" โดย คุณเจษฎา ชื่นศิริกุล

15.00 น. ปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตเบียร์" โดย คุณเจษฎา ชื่นศิริกุล


วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

08.30 น. ลงทะเบียน

09.00 น. บรรยายเรื่อง "กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเบียร์" โดย คุณนพดล พิพัฒน์นภาพร

10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 น. บรรยายเรื่อง "Marketing for Craft Beer" โดย คุณชลวิทย์ สุขอุดม

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. บรรยายเรื่อง "การนำเข้าและกระบวนการนำเข้าเบียร์" โดย คุณเจษฎา ชื่นศิริกุล

14.30 น. ปฏิบัติการเรื่อง "การบรรจุขวดและประเมินคุณภาพเบียร์" โดย คุณเจษฎา ชื่นศิริกุล

บรรยายเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเบียร์" โดย ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล


หมายเหตุ: บรรยายที่ ห้อง FE102 และปฏิบัติการที่ อาคารแปรูปอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

วิธีการสมัครเข้าอบรม

  • ค่าอบรม 5,000 บาท รับจำนวนจำกัด (24 คน)
  • ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/ZqAOIbkTZhvGRa5I2 (หมดเขต 2 พ.ย. 2561)
  • ชำระเงินได้ที่เลขบัญชีด้านล่าง (โปรดแนบไฟล์รูปหลักฐานการโอนเงินในการลงทะเบียน)

ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทองบางแสน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

  • ค่าลงทะเบียน ใช้สำหรับเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และวัตถุดิบสำหรับการผลิตเบียร์

แผนที่สถานที่อบรม

พิกัด 13.280492, 100.925582

แนะนำผู้เข้าอบรมจอดรถไว้ที่ลานจอดรถหลังอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (BS)

ติดต่อ

คุณลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน โทร 0-3810-3138 e-mail: lalit@go.buu.ac.th

คุณสามารถ สายอุต โทร 0-3810-3137 e-mail: samarts@go.buu.ac.th

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา