พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2527

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2527Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

36 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ส่วนจัดแสดงปรับเวลาเปิดทำการเป็น 09.00 - 16.00 น.

**งดกิจกรรม การโชว์ดำน้ำให้อาหารปลาตู้ปลาใหญ่ (ชั่วคราว)

**กิจกรรมให้อาหารปลาปากบ่อ BIG TANK (ปกติ)

ค่าเข้าชม

เด็ก 40 บาท /ผู้ใหญ่ 80 บาท

ต่างชาติ เด็ก 120 บาท/ผู้ใหญ่ 220 บาท

**บัตรเข้าชม สามารถเข้าชมได้ 2 ส่วน คือ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

เข้าชมเป็นหมู่คณะ

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

เป็นส่วนที่จัดแสดง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยและบริการวิชาการ

รายงานคุณภาพน้ำชายฝั่ง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ บริการด้านงานวิจัย และที่ปรึกษา ค่าย สัมมนาฝึกอบรม และกิจกรรม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าว on web

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล FACEBOOK

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนับสนุนโครงการร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล

แผนที่ และ ตำแหน่งที่ตั้งของ......สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่อยู่ : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131โทร .038-391672 ถึง 3 , fax .038-391674 Email : nipa@buu.ac.th หรือ supapornt@buu.ac.th