Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

36 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ส่วนจัดแสดงปรับเวลาเปิดทำการเป็น 09.00 - 16.30 น.

โชว์ดำน้ำให้อาหารปลา14.30 น.

เพิ่มรอบ 10.30 น.ในวันหยุดราชการ

**กิจกรรมให้อาหารปลาปากบ่อ BIG TANK (ปกติ)

ค่าเข้าชม

เด็ก 40 บาท /ผู้ใหญ่ 80 บาท

ต่างชาติ เด็ก 120 บาท/ผู้ใหญ่ 220 บาท

**บัตรเข้าชม สามารถเข้าชมได้ 2 ส่วน คือ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

เข้าชมเป็นหมู่คณะ

จองการเข้าชมเป็นหมู่คณะ จำนวน 20 คนขึ้นไป


สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

เป็นส่วนที่จัดแสดง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยและบริการวิชาการ

รายงานคุณภาพน้ำชายฝั่ง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ บริการด้านงานวิจัย และที่ปรึกษา ค่าย สัมมนาฝึกอบรม และกิจกรรม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าว on web

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล FACEBOOK

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนับสนุนโครงการร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล

แผนที่ และ ตำแหน่งที่ตั้งของ......สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่อยู่ : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131โทร .038-391672 ถึง 3 , fax .038-391674 Email : nipa@buu.ac.th หรือ supapornt@buu.ac.th