สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา

Bangsaen Aquarium & Museum เปิดให้บริการทุกวัน 9.00-16.00 น. ไม่มีวันหยุด

กิจกรรม

  • กิจกรรมการแสดงดำน้ำให้อาหารปลา ทุกวันเวลา 14.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ เพิ่มรอบ 10.30 น.

  • กิจกรรมให้อาหารปลาปากบ่อ: จำหน่ายบัตร เวลา 13.00 น. ให้อาหารปลาปากบ่อ เวลา 14.00 น.

  • กิจกรรมบ่อสัมผัสสัตว์ทะเล (Touch Pool) ทุกวันเวลา 10.00-10.30 น และ 14.00-14.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

คิดถึงทะเล คิดถึงเรา BangsaenAquarium


สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาที่อยู่ : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131โทร . 038-391672 , 062-7131116 (ติดต่อในเวลาราชการ)Email : pr.bims@buu.ac.th