สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา

Bangsaen Aquarium & Museum

เปิดให้บริการทุกวัน 9.00-16.00 น.

อัตราค่าเข้าชม

เด็ก 40 บาท /ผู้ใหญ่ 80 บาท
ต่างชาติ เด็ก 120 บาท/ผู้ใหญ่ 220 บาท
บัตรเข้าชม สามารถเข้าชมได้ท้้ง สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

กิจกรรม

  • กิจกรรมการแสดงดำน้ำให้อาหารปลา ทุกวันเวลา 14.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ เพิ่มรอบ 10.30 น.

  • กิจกรรมให้อาหารปลาปากบ่อ: จำหน่ายบัตร เวลา 13.00 น. ให้อาหารปลาปากบ่อ เวลา 14.00 น.

  • กิจกรรมบ่อสัมผัสสัตว์ทะเล (Touch Pool) ทุกวันเวลา 10.00-10.30 น และ 14.00-14.30 น.

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่ : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131

โทร . 038-391672 , 062-7131116 (ติดต่อในเวลาราชการ)

Email : virawan@buu.ac.th