GŴYLIAITH

CROESO

Dyma ein gwefan ar gyfer Gŵyliaith, cynhadledd a drefnir bob blwyddyn gan Sgiliaith i rannu arferion da ym maes dwyieithrwydd yn y sector addysg ôl-14.

Ynghyd â gwybodaeth am gynadleddau blaenorol, mae'r wefan hon hefyd yn cynnwys manylion pwysig am y gynhadledd gyfredol (dyddiad, lleoliad, tocynnau, siaradwyr ac ati). Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yn y tab ar frig y dudalen.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, plîs cysylltwch â ni ar y ffôn - 01758 704 613, neu e-bost - sgiliaith@gllm.ac.uk.


WELCOME

This is our website dedicated to Gŵyliaith, a conference organised each year by Sgiliaith to share good practice in the field of bilingualism in the post-14 education sector.

Along with information about previous conferences, this website also hosts important details about the current conference (date, location, tickets, speakers etc). You can find more information at the tab at the top of the page.

If you have any questions, please contact us on the phone - 01758 704 613, or e-mail - sgiliaith@gllm.ac.uk.