WIE IS WIE ?

peuterklas juf Ria & juf Emma (vervangt juf Liesbeth)

1ste kleuterklas juf Karine & juf Emma (vervangt juf Liesbeth)

2de kleuterklas juf Chantal

3de kleuterklas juf Erna & juf Emma

kinderverzorging juf Wendy


kleuterturnen meester Thijs

zorgleerkracht juf Emma

zorgcoördinator kleuterschool juf Githa

1ste leerjaar juf Ilse

2de leerjaar juf Els

3de leerjaar juf Nancy & meester Ruben

4de leerjaar meester Ruben & juf Hilde

5de leerjaar juf Ann

6de leerjaar juf Stéphanie & juf Inge

L.O. meester Thijs

zorgleerkrachten juf Lisa, juf Hilde, juf Inge

zorgcoördinator lagere school Jelle

rooms-katholieke godsdienst juf Ine

niet-confessionele zedenleer juf Karolien & juf Britt

islamitische godsdienst juf Gülsüm

ICT-coördinator meester Hans

administratie Griet & Bert

opvang Yasemin, Karen, Anita & Jeanine

onderhoud Firas & René

vestigingsverantwoordelijke juf Lisa