ONZE TROEVEN!

Vernieuwend

Wij passen nieuwe inzichten toe in de klas en gaan actief op zoek naar werkvormen die onze onderwijskwaliteit nog verhogen. We passen de principes van EDI toe en zorgen ervoor dat de doelstellingen voor onze kinderen duidelijk en haalbaar zijn.

In de lagere school evolueren we van dag- naar weekplanningen waarbij de kinderen leren om zichzelf in te schatten en hun werk te plannen. 

Hierbij maken we gebruik van recente methodes en gebruiken we verschillende ICT hulpmiddelen in de klas. We kiezen ervoor om de kinderen te laten kennismaken met verschillende toestellen en platformen. In de eerste graad werken we met I-pads en vaste computers, in de tweede en derde graad met laptops en chromebooks.

Zorgzaam

In de kleuterschool werken we met klasdoorbrekende groepen waarbij we kijken naar de ontwikkeling van elk kind.

In de lagere school zetten we in op differentiatie in de klas. We geven les in verschillende sporen zodat kinderen op hun niveau de leerstof kunnen verwerken. 

Dankzij de goede opvolging van een sterk zorgteam zorgen we ervoor dat elk kind extra hulp kan krijgen wanneer dat nodig is. Het welbevinden van onze kinderen staat hier centraal.

We werken nauw samen met het ondersteuningsnetwerk ONW CO en het CLB.

We vinden een goede samenwerking en open communicatie met de ouders belangrijk.


Goesting

We vinden het heel belangrijk dat de kinderen graag naar school komen en zich goed voelen bij ons.

Naar school komen is niet alleen leren, maar ook spelen, samenwerken en samenleven.

We hebben een prachtige speelplaats met veel ruimte en veel groen waar onze kinderen naar hartelust kunnen ravotten, maar waar ook talenten zoals tuinieren, fietsen, voetballen, verstoppen en nog zoveel meer aan bod kunnen komen.

Soms laten we de schoolpoorten even achter ons en trekken we op dag- of meerdaagse uitstap.

De kinderen werken mee aan de inrichting en het uitzicht van de school. Zo timmerden ze een moestuin- en kruidenbak, kwam er een bijenhotel en werden er bloembollen geplant en bloemenweide ingezaaid.