Gaelscoil Charman

NUA/NEW

Check out this page HERE to see how much fun everyone had showcasing their Hip Hop and doing the 5k race.

Féach ar an leathanach seo ANSEO chun a fháil amach cé mhéad spraoi a bhí ag gach duine ag taispeáint a scileanna Hip Hop agus ag déanamh an rás 5k.

Bhí na tuismitheoirí agus na páistí ó Náionáin Mhóra an-ghnóthach le déanaí cé nach raibh fhios ag Múinteoir Alison! Chuir sé gliondar croí orainn go léir an fís iontach seo a fheiceáil.

Brúigh ar an link seo chun féachaint air!

https://drive.google.com/file/d/12QtgBBMsDDwnTETVqrWcvkkf1DuhzaHt/view?usp=sharing

Obair Bhaile

Bain usáid as an suíomh seo chun d'obair bhaile a fháil.

Brúigh ar do rang and lean na treoracha.

Use this site to access your homework.

Click on your class and following the directions.


Mar scoil, beimid an-cúramach ár ndícheall a dhéanamh gan tuilleadh brú a chur ar ghualainn éinne. Tá go leor áiseanna agus nascanna iontacha curtha ar an suiomh ach is moladh amháin atá anseo ag braith ar do chúinsí baile féin. Níl éinne ag súil go gcuirfeá tú féin faoi an iomarca bhrú.

Teastaoínn uainn an WRITE A BOOK a fheiceáil críochnaithe agus tá obair bhaile gach rang ar fáil.

Táimid cinnte go bhfuil scéalta i ngach teaghlach de bharr Covid-19: daoine ag obair san ospidéal, daoine tar éis nó buartha faoi postanna a chailliúint; daoine ag iarraidh aire a thabhairt dá bpáistí chomh maith le bheith ag obair ón mbaile agus go leor eile. De bharr seo, is treoir amháin atá á abhairt chun tacú le do pháiste.

As a school we want to do our best not to put unnecessary strain on your shoulders. There are a lot of activities and links on this site, but they are, simply, a guide.

We would love to see the WRITE A BOOK activity complete and there is also daily homework set for each class.

We are sure every household has a story about Covid-19 and so these activities are directions only, and are not an obligation.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image