Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού -

Σπουδαστική εργασία

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιγραφή

Η παρούσα ιστοσελίδα αναπτύχθηκε για τη διαχείριση της διαδικασίας εκπόνησης της Σπουδαστικής Εργασίας που αποτελεί μέρος του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Παπεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα θέματα που είναι διαθέσιμα, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, να αναλάβετε και τελικά να υποβάλλετε την εργασία σας.