โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียน​สาธิตชุมชน​การเรียนรู​้สมเด็จย่า​ฯ​ มศว​ แม่แจ่ม​ ปีการศึกษา​ 2564​ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดย ผศ.ดร​ สุวิชาน​ พัฒ​นาไพรวัลย์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ จากนั้นผู้เรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ประธานเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล


การจัดการเรียนการสอน