Metodyka KISS

Krótko o metodyce

Metodyka KISS to zestaw sprawdzonych najlepszych praktyk, nowoczesnych narzędzi i technik oraz zaawansowanych koncepcji biznesowych i zarządczych.

POWÓD OPRACOWANIA

Elementy metodyki zostały specjalnie wyselekcjonowane i i złożone w kompletną całość by odpowiadać na najważniejsze potrzeby firm średniej wielkości w Polsce, w trudnym momencie przejścia od ekstensywnych metod funkcjonowania opierających się na taniej pracy, do metod intensywnych preferujących efektywność, produktywność i innowacyjność.

Nie wszystkie firmy przejdą przez ten okres bezboleśnie. KISS jest próbą ułatwienia im tego.

SILNE STRONY

Siła mojej metodyki nie polega na tym, że jest ona odkrywcza, lecz na doborze najważniejszych, kluczowych narzędzi, technik i koncepcji a następnie przełożeniu ich na praktykę w prostej formie możliwej do wykorzystania przez szeregowych pracowników, bez wielkich budżetów i wieloletnich projektów konsultingowych.

KORZYŚCI

Dzięki KISS można mieć " na skróty":

  • nowoczesną organizację, która skutecznie konkuruje na rynku,
  • odpowiedzialnych i kompetentnych pracowników,
  • wzrost wartości firmy,

bez wieloletnich szkoleń czy "podbierania" pracowników lepiej radzącej sobie konkurencji.

WARUNEK SUKCESU

Jest tylko jeden warunek:

Szefowie firmy, którzy chcieliby skorzystać z tych sprawdzonych praktyk, muszą naprawdę chcieć transformować swoją organizację.

Główne elementy metodyki

Budowę metodyki odzwierciedla KISS Canvas