Meteorologia

A partir del climograma dels darrers anys que hem fet la Tate i jo, hem pogut observar que en general les temperatures no són massa altes (al voltant d'uns 35 ºC de màxima), i les temperatures no són pròpies d'un clima de muntanya, ja que no baixen més dels 0 ºC.

També hi ha èpoques de l'any on la pluja és abundant i d'altes en què gairebé no plou gens. Per això tenim estacions en les que els camps de conreu queden secs.