FP Dual - CFGS Educació Infantil

Els cicles formatius a l'Institut

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)

CFGM Cures auxiliars d'infermeria (CAI)

1 curs acadèmic


CFGM Atenció a les persones en situació de dependència (APD)

2 cursos acadèmics


Distribució 2x2

A l'Institut fem una distribució singular dels dos cicles i en 2 cursos acadèmics s'obtenen els 2 títols (CAI+APD)

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

CFGS Educació infantil


CFGS Educació infantil en modalitat Dual

Tenim implementada la FP Dual en el cicle d'Educació infantil

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Orienta a nivell individual de les diferents opcions per aconseguir el títol o un certificat de professionalitat

Reconeix els aprenentatges assolits per experiència laboral

CFGB d'Electricitat a l'Institut


cicles formatius de grau bàsic.pdf

Cicles Formatius de Grau Bàsic


CFPB____EE10_CA (3).pdf

Continguts i sortides

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) AUXILIAR DE VIVERS I JARDINSITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC (IFE) AUXILIAR EN MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES


IFE Auxiliar en manteniment d'instal·lacions esportives

Formació professionalitzadora adreçada a joves d'entre 16 i 20 anys, amb necessitats educatives especials associades a discapacitats intel·lectuals lleus o moderades.


Dades de contacte

Pàgina web: www.francescribalta.cat

Telèfon: 973481079

Correu electrònic: iesfrancescribalta@xtec.cat