Outreach

Videos

Presentació del Gaia DR2 a la Universitat de Barcelona

Jornades de relativitat de Terrassa: Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles

Teresa Antoja - My work as postdoc on the Gaia mission

Why study STEM? - Women choose a career in science and engineering

My name appearing in the press