FORMULAR ÎNSCRIERE

în Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar

Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar este constituit în baza  OME nr. 6177/31.10.2022 privind înființarea Registrului național al formatorilor din învățământul preuniversitar și constituirea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar.

Componența Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar este publicată pe site-ul Ministerului Educației, la adresa www.edu.gov, în secțiunea dedicată carierei didactice – Învățământ preuniversitar – Carieră didactică – Formare continua – Formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (https://www.edu.ro/corp_national_formatori_invatamant_preuniversitar).

 

Completarea formularului de înscriere  constituie prima etapă a aplicației pentru obținerea calității de membru în Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar.

Înregistrarea aplicației nu echivalează cu dobândirea calității de formator în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar.

Îndeplinirea criteriilor prevăzute de OME nr. 6177/2022 pentru dobândirea calității de formator în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar, este evaluată la nivelul Ministerului Educației, în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 – Beneficiar Ministerul Educației.


În anul școlar 2022-2023, în cadrul proiectului PROF, membrii Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar, desfășoară activitate de formator,  în programele PROF III și PROF IV, la nivel național, în relație cu casele corpului didactic partenere în proiect, care au calitatea de furnizori ai programelor de formare.