Carousel imageCarousel image

ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
1. เคาท์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย (ตามใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
2. โอนเข้า บัญชี ออมทัรพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 534-0-60634-1 ชื่อบัญชี เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
2.1 ตู้เอทีเอ็ม
2.2 อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคลากร

รอบรั้วเขียว-ขาว

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้บริหาร คณะครู และนักเรีัยนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประเมินโรงเรียนสวย

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดย ผอ.ปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมคณะ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมการจัดสภาพภูมิทัศน์ และบรรยากาศในการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมี นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นางกรุณรัตน์ ไชยสถานรองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมทุกคน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติอีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รับมอบเกียรติบัตรยุวเกษตรกร

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุกุล สมฤทธิ์ นางสาวรัตดาภรณ์ หาญบุญศรี และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สาขาสมาชิกยุวเกษตรกรและสาขากลุ่มยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด ตามลำดับ และได้เข้ารับรางวัลจาก นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ศกนี้

ค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp2022) โดยมีทีมเป็นนักศึกษาต่างชาติ กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ จำนวน 13 คน ร่วมจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 33 คน โดยเป็นทุนการศึกษาจากคุณครูอนุกุล สมฤทธิ์ และคุณครูชุติมา กลิ่นหอม จำนวนทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 16,500 บาท โรงเรียนขออนุโมทนาบุญกับคุณครูทั้งสองท่านไว้ ณ โอกาสนี้

เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 13 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งคณะครูออกเป็นทีม เพื่อกระจายเยียมบ้านนักเรียนบ้านไกล ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงราย และน่าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และแสดงธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก ของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมแกนนำสมาชิก To Be Number One

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก To Be Number One ให้แก่นักเรียนแกนนำของโรงเรียน จำนวน 50 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำ และเป็นตัวแทนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน To Be Number ของโรงเรียน รวมทั้งขยายผลความรู้ให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ ในโอกาสต่อไป โดยมีคุณภราดร วงศ์ไฝ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รับการนิเทศาก สพม.พะเยา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งนำโดย ศน.อุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ และติดตามฯ พร้อมคณะ โดยมีคณะครูจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ศึกษาดูงาน OBECQA

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูจำนวนหนึ่ง ศึกษาดูงานและร่วมสังเกตการณ์ การตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินรางวัลดังกล่าวในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรำลึกถึงครูกวีเอกของไทยและของโลก โดยมี นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยได้รับความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ เป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา"ต้นกล้าฝายกวาง" ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติดี อีกทั้งมีการแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันไหว้ครู

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สภานักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้แสดงความยินดีกับ นางสาวชนิกา คำมา ศิษย์ของโรงเรียน ในโอกาสคว้าเหรียญเงิน กีฬาแฮนด์บอล ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ON PHAYAO) กิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียงของโรงเรียน โดยได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องละ 5 คน และตัวแทนคณะสีอีก 30 คน เข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ ขยายผล และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และวิธีป้องกันจากยาเสพติดต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจาก สพม.พะเยา นำโดย นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา และคณะศึกษานิเทศก์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมเรือนพักนอนของโรงเรียน ภาคบ่าย โรงเรียนของเราได้ต้อนรับ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา ในโอโกาสมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นอินทนิล หางนกยูงฝรั่ง เหลืิองอินเดีย และมะขามป้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก บริเวณด้านหน้าโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วัันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ซึ่งจัดโดยอำเภอเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 3 พรรค โดยมีคณะครู และนักเรียนร่วมกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.00 น. ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นางสาวณัฐณิชา บุญรักษา จากพรรคฝายกวางพัฒนา ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานสภานักเรียนคนใหม่ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประเมินยุวเกษตรกรดีเด่น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกบุคลากรทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 ซึ่งครูและนักเรียนของเราเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า โรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ นางสาวรัตดาภรณ์ หาญบุญศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น นายอนุกุล สมฤทธิ์ ครูชำนาญการ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้ โดยมีการแนะนำบุคลากรใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชึพครูในปีการศึกษา 2565 นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 "พะเยาเกมส์" ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการแข่งขันจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ อาทิ เทศบาลตำบลฝายกวาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายกวาง โรงพยาบาลปง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

วันที่ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ทำบุญบวชป่ามหากุศล และ OPEN HOUSE

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนัักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญบวชป่า มหากุศล อนุรักษ์พันธุ์ไม้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธาน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะสงฆ์ คณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน จนทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประดับเข็มสภานักเรียน

วันที 7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นตัวแทน มอบเข็มสัญลักษณ์ของโรงเรียนแก่สภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงถึงความเสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

วันที่ 28 มกราคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมีการแบ่งกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม ในระดับ ม.1-3 <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมวินัยจราจร

วันที 27 มกราคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรให้นักเรียน เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รับรางวัลชนะเลิศสื่อสร้างสรรค์ฯ

วันที่ 24 มกราคม 2565 รองผู้อำนวยการกรุณรัตย์ ไชยสถาน พร้อมด้วยครูรังสิต สิงห์มหาไชย นำนักเรียน คือ นางสาวรัตดาภรณ์ หาญบุญศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ลงนาม MOU ห้องเรียนอาชีพ

วันที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จัดพิธีลงนามความร่วมมือห้องเรียนอาชีพ โดยมี นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และ นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษาคุณครูนวภา

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 9 ทุน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก คุณครูนวภา กิตนวตระกูล อดีตครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมที่เกษียณอายุราชการแล้ว ทางโรงเรียนขอขอบคุณคุณครูที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

พิ ธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมี นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเอง ยอมรับกฏและคำปฏิญาณของลูกเสือ และเป็นการส่งเสริมระเบียบวินัยแก่ลูกเสือ.<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบเกียรติบัตรธรรมศึกษาทุนการศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พระครูวิบูลนพการ เจ้าอาวาสวัดฝายกวาง เจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต 1 ได้เมตตามอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ท่านพระครูวิบูลนพการ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของเราอีกจำนวนหนึ่งด้วย ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย.<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

พิธีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กองลูกเสือโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดพิธีเข้าประจำกองลูกสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1 อีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ทุนการศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 109 ทุน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 54,500 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก คุณธีระยุทธ กงเพชร วิศวกรบริษัทเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด และคณะผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนของเรา ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขออาราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความเจริญรุุ่งเรืองในชีวิต และหน้าที่การงานสืบไปเทอญ.<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

เว็บลิงค์ภายในโรงเรียน

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/botanicalfkw
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/

เสียงแห่งอนาคต

เว็บลิงค์การศึกษา

https://www.deep.go.th/
http://www.bll.in.th/Pages/Home
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
https://plus.google.com/103567827992037673258
http://edltv.thai.net/
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal

เว็บลิงค์ภายนอก

http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true

เว็บลิงค์สื่อทางการศึกษา

https://code.org/
https://makecode.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#
https://studio.aurasma.com/login
https://www.joomla.com/
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

เว็บไซต์ครูผู้สอน

https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUQ0w2R0daU0VISzQ4VUFGSDlYMEg4NVEyUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUOVpOM1RBM1NKSDk5TE1SR0xQWDlGOTJHSy4u

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การบริหารเงินงบประมาณ

>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

>> รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

>> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

>> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การป้องกันการทุจริต

>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

>> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

>> รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน