นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 085-6955483

นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 092-2599291

ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
1. เคาท์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย (ตามใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
2. โอนเข้า บัญชี ออมทัรพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 534-0-60634-1    ชื่อบัญชี  เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
    2.1  ตู้เอทีเอ็ม
    2.2  อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
                                                                                         ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่นี่

เผยแพร่ผลงานสื่อ นวัตกรรม

รอบรั้วเขียว-ขาว

ภูกามยาวเกมส์ ครั้งที่ 27

วันที 19 มกราคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา "ภูกามยาวเกมส์" ครั้งที่ 27 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันครู

วันที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  

งานขันโตก 42 ปี ฝกว.

วันที 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมงานขันโตก ฉลองครบรอบ 42 ปี ฝกว. "เปื่อนฮักฮอมแปง กิ๋นข้าวแลงตี้ฝายกวาง" ณ ลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก  โดยมี นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมีการแสดงดนตรีจากศิลปินล้านนา ตู่ ดารณี และการแสดงของนักเรียนจากชุมนุมนาฎศิลป์ของโรงเรียน รายได้เพื่อสมทบทุนในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันคริสต์มาสและวันปีใหม่

วันที 25 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานเวทีคนเก่ง มีจับสลากรับของรางวัลจากคณะครู การแสดงจากคณะมี และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน การแสดงจากบ้านพักพระพร การแลกของขวัญภายในห้องเรียน และการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมกิจกรรมสร้างสุข

วันที 7 - 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม มอบหมายให้งานจิตวิทยาประจำสถานศึกษา จัดอบรม "กิจกรรมสร้างสุข" ตามโครงพัฒนาโรงเรียนสร้างสุขของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวกร่วมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคลากรเข้าร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

ดอกเหียงเกมส์ ครั้งที่ 41

วันที 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกเหียงเกมส์ ครั้งที่ 41" ณ สนามกีฬาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา มีความสมัครสมานสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันวชิราวุธ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย พร้อมพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือ ระดับ ม.1 โดยมี นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

วันที 18 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2566  ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และพบปะกับผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พร้อมด้วยผู้แทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้  โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ 

วันที 12 ตุลาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คนที่ 11 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยมีผู้บริหาร คณะครู และหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น <<ประมวลภาพกิจกรรม : ครูอดุลย์  จันธิมา /ถ่ายภาพ>>

ประชุมสรุปงาน / โครงการ

วันที 9-10 ตุลาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดประชุมสรุปแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566 ตลอดจนการจัดทำแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

 สพม.พะเยา นิเทศ กำกับ ติดตามงานลูกเสือ

วันที่ 13 กันยายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตามกิจกรรมงานลูกเสือภายในโรงเรียน นำโดย นายอรรณพ  ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้้ำปินวิทยาคม  ประธานคณะกรรมการนิเทศฯ จาก สพม.พะเยา พร้อมคณะ เพื่อมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมของลูกเสือโรงเรียน  โดยมี นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน ร่วมนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้  <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรฺ์ และงานห้องสมุด ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์บูรณาการ ภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อาเซียนก้าวไกล รวมใจ TO BE NUMBER ONE" ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน  <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

อบรมขยายผล OBEC CC

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยงานบริการสารสนเทศและไอซีที จัดอบรมขยายผลการใช้งานโปรแกรม OBEC Content Center ให้แก่คณะครูของโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>  

วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา มีการให้โอวาทธรรม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 20 ทุนๆ ละ 500 บาท จากพระครูวิบูลยนพการ เจ้าอาวาสวัดฝายกวาง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566  ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ "English Camp 2023"  ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรชาวต่างชาติในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้อย่างเต็มที่<<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

รับการนิเทศจาก สพม.พะเยา

วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รับการนิเทศจากคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 8 - 9 กรกฏาคม 2566  ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมได้รับเลือกเป็นศูนย์ฝึกของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 ห้วงฝึก (เสาร์-อาทิตย์) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการฝึก ได้แก่ เชียงคำวิทยาคม ภูซางวิทยาคม ปิยมิตรวิทยา ฝายกวางวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พญาลอวิทยาคม และล้านนาคริสเตียน  จำนวนหลายร้อยคน<<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก ของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>   

วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก<<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

วันสุนทรภู่

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรำลึกถึงครูกวีเอกของไทยและของโลก โดยมี นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดชุดตัวละครในวรรณคดี และการแสดงละครในวรรณคดี  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>  

วันไหวัครู

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูัให้ ในงานมีพิธีมาลาบูชาครู ต่อด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกพระคุณบูรพาจารย์ และการแข่งขันประกวดพานไหว้ครู มีการแสดงของชุมนุมนาฏศิลป์ การมอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียนปีการศึกษา 2565 และมอบเข็มสภานักเรียนแก่กรรมการสภานักเรียนชุดปัจจุบัน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมความรู้เรื่องอนามันในโรงเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ได้จัดการประชุมชี้แจงสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 ให้กับนักเรียนชุมนุมอนามัยโรงเรียนและตัวแทนสภานักเรียน ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปเผยแพร่แก่บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียนและในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566 โดยในการประชุมครั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อยอีกด้วย ส่วนภาคบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อยของชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานของชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2566 <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรม อย.น้อย

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และขยายเครือข่ายงาน อย.น้อย แก่นักเรียนแกนนำระดับชั้น ม.1-ม.6 เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและขยายความรู้แก่เพื่อนในห้องเรียนและครอบครัว ชุมชนต่อไป<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

คณะศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนของโรงเรียน นำโดย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมคณะ โดยมีคุณครูอนุกุล สมฤทธิ์ ครูผู้ดูแลบ้านพักนักเรียน นำคณะเยี่ยมชมบ้านพักและกิจกรรมของนักเรียนบ้านพัก<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ศธจ.พะเยาติดงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายอนุกุล สมฤทธิ์ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน 9 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ในภาคค่ำยังมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของอำเภอเชียงคำ ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เพื่อถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2566 โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น อ่านบทความวันสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียน การปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้เดิมที่เคยปลูก การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและช่วยกันดูแลรักษา  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สัปดาห์วันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายอนุกุล  สมฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

พม.พะเยาอบรมระบบ ESS

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม Emergency Social Service แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ณ หอประชุมของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยงานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โดยความร่วมมือจากงานเภสัชชุมชนและงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเชียงคำ สนับสนุนบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น "เรื่องยา"น่ารู้ ในโรงเรียน  ให้กับนักเรียนชุมนุมอนามัยโรงเรียน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและปฏิบัติงานจริงด้านการส่งเสริมและให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกรักสถาบัน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล จังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกรักสถาบัน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญและพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ให้ความรู้ Application ThaID

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากอำเภอเชียงคำ โดยท่านปลัดอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application ThaID แก่ครูและนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อใช้งานบริการภาครัฐแบบออนไลน์และออฟไลน์ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท  จาก คุณมยุรี  ศรีอุดร เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมที่มีความประสงค์รับการสนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีคุณครูรังสิต  สิงห์มหาไชย เป็นตัวแทนมอบทุนดังกล่าว ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้บริจาคทุนการศึกษาในครั้งนี้ และคุณพรพิมล  แก้วหานาม ผู้ประสานทุนการศึกษา มา ณ โอกาสนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

โครงการทวิศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ "จัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา/ห้องเรียนอาชีพ)" กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพิ่มทักษะทางอาชีพ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยมีนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดหย่วนเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันอาภากร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ครูสุขสันต์  หอมนาน และ ครูพงษ์ศักดิ์ เจนใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันอาภากรพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในคล้ายวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านใหม่นาสา หมู่ 13 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566รงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สพม.พะเยา นำโดย ดร.จักรพันธ์  ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เป็นหัวหน้าคณะเข้าตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับครูและนักเรียนอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังมีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษานี้ให้นักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 อีกด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566 นี้ต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมสรุปแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมสรุปแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง นอกจากนี้ยังมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดำเนินงานกิจการนักเรียน และการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในภาคเรียนต่อไปอีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

เว็บลิงค์ภายในโรงเรียน

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/botanicalfkw
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/

วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน

เว็บลิงค์การศึกษา

https://www.deep.go.th/
http://www.bll.in.th/Pages/Home
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
https://plus.google.com/103567827992037673258
http://edltv.thai.net/
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal

เว็บลิงค์ภายนอก

http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true

เว็บลิงค์สื่อทางการศึกษา

https://code.org/
https://makecode.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#
https://studio.aurasma.com/login
https://www.joomla.com/
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

เว็บไซต์ครูผู้สอน

https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การจัดซื้อจัดจ้าง

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>> รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

>> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

>> ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

>> การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

>> รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

>> รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

>> ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>> การขับเคลื่อนจริยธรรม

>> การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน