นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 085-6955483

นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 092-2599291

ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
1. เคาท์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย (ตามใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
2. โอนเข้า บัญชี ออมทัรพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 534-0-60634-1    ชื่อบัญชี  เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
    2.1  ตู้เอทีเอ็ม
    2.2  อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
                                                                                         ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่นี่

เผยแพร่ผลงานสื่อ นวัตกรรม

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

รอบรั้วเขียว-ขาว

ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 19 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ หอประชุมของโรงเรียน โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป ถวายเทียนพรรษา และฟังโอวาทธรรมจากพระครูวิบูลนพการ เจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต 1 ซึ่งท่านยังมีจิตเมตตา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุนๆ ละ 500 บาท เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท อีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมแกนนำ อย.น้อย

วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 ครูนงคราญ  พรหมเผ่า ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าการอบรมแกนนำ อย.น้อย ณ โรงแรมเกตเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนำความรู้มาใช้ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>   

รับการนิเทศจาก สพม.พะเยา

วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้แทนคณะครู ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ความก้าวหน้าการบริหารจัดการ และการดำเนินการของสถานศึกษา โดยมี นางสาวขวัญนภา  เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง ซึ่งคณะอนุกรรมการได้สัมภาษณ์  ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแต่ละด้าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนางานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.

วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้แทนคณะครู ต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอกจาก สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. นำโดย ดร.คัขรินทร์มหาวงศ์ ประธานคณะผู้ประเมินภายนอก พร้อมด้วย ดร.ปาลิตา  สุขสำราญ และ ดร.รสริน พันธุ กรรมการผู้ประเมินภายนอก ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 เพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>   

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ต้อนรับคณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ภูซางวิทยาคม ปิยมิตรวิทยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พญาลอวิทยาคม ล้านนาคริสเตียน และโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ในโอกาสมาฝึกภาคสนาม ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้วงฝึกเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2567 <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามฟุตบอลของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>   

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมจัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดุริยางค์ของโรงเรียน การมอบเกียรติบัตรให้แก่สภานักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และการประดับเข็มสภานักเรียนให้คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ผอ.สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมเรือนพักนอน

วันที่ 7 มิถุนายน.2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับ นายนิเวช  อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และคณะศึกษานิเทศก์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเรือนพักนอนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  ซึ่งในปีการศึกษา 1/2567 มีนักเรียนพักนอน เป็นนักเรียนบ้านไกลนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 60 คน และนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 61 คน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประเมิน OBECQA

วันที่ 4 มิถุนายน 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) นำโดย นายนิรันดร  หมื่นสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายนิเวช  อินสุวอ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และนายคมสิทธิ์  กันทาสุวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคที่ 1/2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และชี้แจงแนวการปฏิบัติงานของโรงเรียนในภาคเรียนนี้ อีกทั้งเพื่อรับฟังปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครองนักเรียน โดยมี นายธวัชชัย ใจดี ประะธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเป็นประธาน และนายสุมิตร บุญชัย ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

เอกสาร และแบบประเมินของโรงเรียน

วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน67.mp4

เว็บไซต์ครูผู้สอน

https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/

เว็บลิงค์สื่อทางการศึกษา

https://code.org/
https://makecode.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#
https://studio.aurasma.com/login
https://www.joomla.com/
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การจัดซื้อจัดจ้าง

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>> รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

>> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

>> ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

>> การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

>> รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

>> รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

>> ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>> การขับเคลื่อนจริยธรรม

>> การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ