Carousel imageCarousel image

ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
1. เคาท์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย (ตามใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
2. โอนเข้า บัญชี ออมทัรพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 534-0-60634-1 ชื่อบัญชี เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
2.1 ตู้เอทีเอ็ม
2.2 อินเตอร์เน็ตแบงค์กึ้ง
ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่นี่

แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

รอบรั้วเขียว-ขาวรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยได้รับความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ เป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา"ต้นกล้าฝายกวาง" ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติดี อีกทั้งมีการแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันไหว้ครู

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สภานักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้แสดงความยินดีกับ นางสาวชนิกา คำมา ศิษย์ของโรงเรียน ในโอกาสคว้าเหรียญเงิน กีฬาแฮนด์บอล ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ON PHAYAO) กิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียงของโรงเรียน โดยได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องละ 5 คน และตัวแทนคณะสีอีก 30 คน เข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ ขยายผล และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และวิธีป้องกันจากยาเสพติดต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจาก สพม.พะเยา นำโดย นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา และคณะศึกษานิเทศก์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมเรือนพักนอนของโรงเรียน ภาคบ่าย โรงเรียนของเราได้ต้อนรับ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา ในโอโกาสมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นอินทนิล หางนกยูงฝรั่ง เหลืิองอินเดีย และมะขามป้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก บริเวณด้านหน้าโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วัันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ซึ่งจัดโดยอำเภอเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 3 พรรค โดยมีคณะครู และนักเรียนร่วมกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.00 น. ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นางสาวณัฐณิชา บุญรักษา จากพรรคฝายกวางพัฒนา ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานสภานักเรียนคนใหม่ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประเมินยุวเกษตรกรดีเด่น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกบุคลากรทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 ซึ่งครูและนักเรียนของเราเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า โรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ นางสาวรัตดาภรณ์ หาญบุญศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น นายอนุกุล สมฤทธิ์ ครูชำนาญการ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้ โดยมีการแนะนำบุคลากรใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชึพครูในปีการศึกษา 2565 นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 "พะเยาเกมส์" ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการแข่งขันจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ อาทิ เทศบาลตำบลฝายกวาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายกวาง โรงพยาบาลปง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

วันที่ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ทำบุญบวชป่ามหากุศล และ OPEN HOUSE

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนัักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญบวชป่า มหากุศล อนุรักษ์พันธุ์ไม้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธาน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะสงฆ์ คณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน จนทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประดับเข็มสภานักเรียน

วันที 7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นตัวแทน มอบเข็มสัญลักษณ์ของโรงเรียนแก่สภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงถึงความเสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

วันที่ 28 มกราคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมีการแบ่งกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม ในระดับ ม.1-3 <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมวินัยจราจร

วันที 27 มกราคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรให้นักเรียน เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รับรางวัลชนะเลิศสื่อสร้างสรรค์ฯ

วันที่ 24 มกราคม 2565 รองผู้อำนวยการกรุณรัตย์ ไชยสถาน พร้อมด้วยครูรังสิต สิงห์มหาไชย นำนักเรียน คือ นางสาวรัตดาภรณ์ หาญบุญศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ลงนาม MOU ห้องเรียนอาชีพ

วันที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จัดพิธีลงนามความร่วมมือห้องเรียนอาชีพ โดยมี นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และ นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษาคุณครูนวภา

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 9 ทุน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก คุณครูนวภา กิตนวตระกูล อดีตครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมที่เกษียณอายุราชการแล้ว ทางโรงเรียนขอขอบคุณคุณครูที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

พิ ธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมี นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเอง ยอมรับกฏและคำปฏิญาณของลูกเสือ และเป็นการส่งเสริมระเบียบวินัยแก่ลูกเสือ.<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบเกียรติบัตรธรรมศึกษาทุนการศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พระครูวิบูลนพการ เจ้าอาวาสวัดฝายกวาง เจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต 1 ได้เมตตามอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ท่านพระครูวิบูลนพการ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของเราอีกจำนวนหนึ่งด้วย ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย.<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

พิธีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กองลูกเสือโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดพิธีเข้าประจำกองลูกสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1 อีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ทุนการศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 109 ทุน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 54,500 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก คุณธีระยุทธ กงเพชร วิศวกรบริษัทเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด และคณะผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนของเรา ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขออาราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความเจริญรุุ่งเรืองในชีวิต และหน้าที่การงานสืบไปเทอญ.<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 พระอาจารย์สมบูรณ์ สุเมธโธ เป็นสะพานบุญมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 8 ทุน ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญที่มอบทุนการศึกษามา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับ นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทมยาคม โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

เว็บลิงค์ภายในโรงเรียน

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/botanicalfkw
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/

เสียงแห่งอนาคต

เว็บลิงค์การศึกษา

https://www.deep.go.th/
http://www.bll.in.th/Pages/Home
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
https://plus.google.com/103567827992037673258
http://edltv.thai.net/
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal

เว็บลิงค์ภายนอก

http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true

เว็บลิงค์สื่อทางการศึกษา

https://code.org/
https://makecode.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#
https://studio.aurasma.com/login
https://www.joomla.com/
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

เว็บไซต์ครูผู้สอน

https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUQ0w2R0daU0VISzQ4VUFGSDlYMEg4NVEyUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUOVpOM1RBM1NKSDk5TE1SR0xQWDlGOTJHSy4u

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การบริหารเงินงบประมาณ

>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

>> รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

>> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

>> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การป้องกันการทุจริต

>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

>> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

>> รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน