PREINSCRIPCIÓ OFICIAL CURS 2024 - 25


DATES PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

El període de preinscripció oficial per a NOVES ADMISSIONS per al curs 2024-25 és:

La preinscripció només es podrà fer de manera telemàtica.

En cas de no disposar de mitjans per fer-ho telemàticament o per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a secretaria.santignasi@fje.edu i contactarem amb vosaltres.

ENLLAÇOS DE LA PREINSCRIPCIÓ

Per fer la preinscripció del vostre fill/a telemàticament cal seguir les següents indicacions:

Es podrà omplir per Internet en el període esmentat el document oficial, accedint als següents enllaços (disponible a partir del 6 de març fins el 20 de març de 2024 a les 24h per Infantil i Primària, o bé del 8 al 20 de març de 2024 a les 24h per Secundària):


PROCÉS DE LA PREINSCRIPCIÓ

Per fer-ne la preinscripció telemàtica cal seguir les següents indicacions: 

1. Clicar Sol·licitud de preinscripció.

2. Obtenir l'idCAT Mòbil (en cas de no tenir-lo) clicant enllaç per donar-se d'alta, o en cas de dubte podeu consultar el següent vídeo explicatiu

3. Clicar en l’apartat Per internet / Ves-hi" un cop obtingut l'idCAT Mòbil. 

4. Obtenir el número identificador de l'alumne/a clicant a RALC (si els alumnes que faran P3 no disposen de número identificador del RALC, deixar-ho en blanc).

5. En l’apartat de Plaça Sol·licitada de la sol·licitud de preinscripció, s’ha d’indicar el Codi de Centre 08004067 i el Nom del Centre Sant Ignasi-Sarrià. És important demanar més d’un centre en la sol·licitud de preinscripció, indicant per ordre de preferència el nom i el codi dels centres escollits. 

El centre educatiu corresponent els pot facilitar aquests codis o els podeu consultar en aquest enllaç. 

DOCUMENTACIÓ

Documentació identificativa necessària:

-Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

-Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.

-Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació:

-Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

-Certificat d’ubicació de lloc de treball del pare, mare o tutor legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.

-Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne/a, mare, pare o germans.

-Certificat de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d'inserció.

ALTRES INFORMACIONS

VALIDACIÓ PREINSCRIPCIÓ

Un cop es validi la vostra preinscripció a l'aplicatiu, s'enviarà un avís conforme s'ha formalitzat correctament.


FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

Un cop finalitzat el període de preinscripció oficial rebreu comunicació de l'escola de com realitzar les següents consultes:


DATES PERÍODE DE MATRÍCULA


TOTA LA INFORMACIÓ A:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/


Avís: Les dates proposades són provisionals i poden variar al llarg del procediment

Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició al correu electrònic secretaria.santignasi@fje.edu o al telèfon 936023000.