"Op 't Maxend ontwikkelen kinderen zich optimaal, samen en met plezier in een KanZrijke omgeving."

Welkom op basisschool 't Maxend

Basisschool 't Maxend is in Nistelrode. 't Maxend maakt deel uit van Filios Scholengroep. Onder deze stichting vallen 21 scholen. De school is deel van "De Kanz" Basisschool 't Maxend telt ongeveer 200 leerlingen verdeeld over 10 groepen.

MISSIE

Op ‘t Maxend ontwikkelen kinderen zich optimaal, samen en met plezier in een KanZrijke omgeving.

Visie

  • Het vergroten van het zelfvertrouwen van alle kinderen. 

  • Het bieden van veiligheid en geborgenheid voor alle kinderen.  We waarderen alle kinderen en laten blijken dat ze de moeite waard zijn.

  • Het hebben van hoge verwachtingen van alle kinderen. We bieden kinderen kansen om de mogelijkheden die ze hebben te ontplooien, zelf en met elkaar.

  • Het vergroten van het plezier bij de kinderen in het ontdekken van de wereld om hen heen. We willen hen nieuwsgierig maken. 

  • Het vergroten van kennis en ontwikkelen van vaardigheden als basis voor hun persoonlijke ontwikkeling.  We besteden aandacht aan de creatieve ontwikkeling van kinderen, we doen een beroep op het nemen van eigen initiatieven en stimuleren de zelfstandigheid van kinderen.

  • Het zoveel mogelijk aansluiten bij de talenten van kinderen. We (h)erkennen onderwijsbehoeften en stemmen waar mogelijk ons aanbod daarop af.  

  • Het betrekken van ouders als gelijkwaardige partner bij het onderwijsproces.  We willen in openheid samenwerken en zijn daarbij samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

  • Het betrekken van partners die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. We willen waar nodig en waar mogelijk samenwerken met specialisten.

Op de hoogte blijven?

Belangrijke informatie delen wij via onze app Social Schools met ouders.


Een impressie van 't Maxend