📰 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566

⚙️งานตามนโยบาย/จุดเน้น/งานตามภารกิจ

🏷️ กลุ่มงานภายในกลุ่มนิเทศฯ

🗓️ ปฏิทินกลุ่มนิเทศ ฯ

👍 Facebook fanpage