📰 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ ปีงบประมาณ 2567

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567

⚙️งานตามนโยบาย/จุดเน้น/งานตามภารกิจ

🏷️ กลุ่มงานภายในกลุ่มนิเทศฯ

🗓️ ปฏิทินกลุ่มนิเทศ ฯ

👍 Facebook fanpage