Estratègia digital de centre

Escolàpies Sabadell

Què és l'estratègia digital de centre?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre -i les que es realitzaran a mitjà termini- per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat, tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

CONTACTE

Tel.: 937 255 348 / +34 636 510 581

Noves admissions: +34 618 861 374

info@escolapiessabadell.org

Web: escolapiessabadell.org

FacebookInstagramYouTube