A les Escolàpies fem ràdio!

La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilitza les tasques de redacció dels alumnes. La ràdio resulta un estímul que potencia la cohesió social, el treball en equip i l’actitud cooperativa, tractant així la diversitat. També fomenta el debat, estimula l’ús de la comunicació oral, ensenya a utilitzar la veu, amplia el vocabulari i, en definitiva, ensenya a expressar-se.

A més, aconsegueix millorar la connexió o relació entre l’expressió oral i l’expressió escrita, potencia el desenvolupament d’activitats que desperten l’interés cultural i formatiu, la responsabilitat i el coneixement i la participació en un mitjà de comunicació força motivador.

Amb la inestimable ajuda i suport de Ràdio Vilafant hem engegat el projecte de la ràdio a la nostra escola. Benvinguts al món màgic de la ràdio! Esperem que el gaudiu tant com nosaltres!