Punts de llibre

PUNTS DE LLIBRE

MATERIAL:

  • Pape de colors
  • Retoladors

PREPARACIÓ:

  • Dibuixem un quadrat de 7x7 cm i dibuixem un altra igual a dal i un altre a la esquera dividim el quadrat per la meitat borem la linea de dal del quadrat de la esquera. Despres retallem el contorno quan ho tenim retallat borem les lines i dobleguem els dos triangles de dalt . Fiquem pegament en els dos triangles i els enganxem capa dins . I despres quan ja tenim el punt de llibre fet el podem decorar perque quedi mes mono.