Contacte

Curs 2019-2020

Escola d'Art de Menorca
Telf. / Fax: 971 35 08 27
escoladart.mao@educaib.eu

  • Equip Direcitu

Director
Toni Arcas Garcias-Delgado
aarcasg@escoladartmenorca.com

Cap d'Estudis
Joana Olives Marti
jolivesm@escoladartmenorca.com

Secretari
Javier Delgado Garcia
jdelgadog@escoladartmenorca.com

  • Caps de dept. Batxillerat

Cap dept. Arts
Miquel Llinas Marti
mllinasm@escoladartmenorca.com

Cap dept. Humanitats
Júlia Orfila Ferrer
jorfilaf@escoladartmenorca.com

  • Caps de dept. C. Formatius

Cap dept. APGI
Emili Cano
ecanol@escoladartmenorca.com

Cap dept. Joieria
Luisa Nicolas Romero
lnicolasr@escoladartmenorca.com

  • Tutors de Batxillerat

Tutora 1r A
Alicia Reus
areuse@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
dijous 12:00-12:55

(demanar cita prèvia)

Tutora 1rB
Júlia Orfila Ferrer
jorfilaf@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
dimecres 11:05-12:00
(demanar cita prèvia)

Tutora 2n A
Neus Vidal
nvidalj@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
dimecres 12:00-12:55

(demanar cita prèvia)

Tutor 2n B
Ignasi Pons
iponsm@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
dimecres 11:05-12:00
(demanar cita prèvia)

  • Tutors de C. Formatius

Tutor 1r APGI
Josep Pañella Demunt
jpanellad@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
dimecres 12:00-12:55

(demanar cita prèvia)

Tutor 2n APGI
Javier Delgado
jdelgadog@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
dimarts 12:00-12:55
(demanar cita prèvia)

Tutor 1r Joieria
Antoni Alzamora Fluxa
talzamoraf@escoladartmenorca.com

Tutora 2n Joieria
Luisa Nicolas Romero
lnicolasr@escoladartmenorca.com

  • Orientació

  • Administració

Orientadora
Sandra Suárez Camps
ssuarezc@escoladartmenorca.com

Administratiu
Mari Barber Moll
administracio@escoladartmenorca.com

  • Consergeria

Ordenança
Mª José Iranzo
Telf.: 971 35 08 27
consergeria@escoladartmenorca.com