RADIO SAFA343

Els alumnes de primària de la Comunitat de Mitjans participen en les capses d'aprenentatge on hi ha el projecte de " La ràdio". Aquest és un projecte motivador que ens permet treballar molts objectius de l’expressió oral i escrita del nostre currículum.

Aquest projecte ens permet que els nens i nenes deixin de ser simples receptors/es d’informació per passar a ser creadors/es d’informació. Treballar el sentit de la responsabilitat, potenciant la cohesió social, el treball en equip i el treball cooperatiu. Alhora que aprenen a utilitzar un nou mitjà tecnològic, la ràdio, i la incorporen com una nova eina de comunicació per explicar les activitats i les notícies internes del l’escola, així com notícies locals i del món que els interessen i volen donar a conèixer a la resta de la nostra comunitat escolar.