Ephitas - tyrimai

Vykdome fundamentinius ir taikomuosius tyrimus aplinkos inžinerijos srityje. Šie tyrimai paremti – ilgalaikiais hidrologiniais, morfometriniais ir meteorologiniais duomenimis bei modeliavimo programomis. Tai leidžia spręsti svarbiausius aplinkosaugos uždavinius vertinant žmonių ūkinės veiklos bei klimato kaitos poveikį aplinkai, pagrindžiant gamtosaugos priemones.

Tyrimų kryptys:

Projektai:

2023-2026 m. "Marijampolės savivaldybės paviršinių vandens telkinių monitoringo vykdymo paslaugos". Užsakovas Marijampolės savivaldybės administracija

2023 m. "Šilutės m. H. Šojaus parko dviejų dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių (kūdrų) tvarkymo projekto parengimo paslauga (H. Šojaus dvaro parko tvenkinių tvarkymo projekto parengimo paslauga)". Užsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija

2022 m. "Naftos produktais užterštos teritorijos (Turniškių II tvenkinio, esančio Verkių dvaro sodyboje) sutvarkymo priešprojektinio pasiūlymo parengimo paslauga". Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija 

2020-2021 m. „Vandens telkinių tyrimų, taršos šaltinių identifikavimo ir priemonių vandens telkinių būklei gerinti parengimo paslaugos“.  Užsakovas Aplinkos apsaugos agentūra

2019-2022 m. "Renatūralizuotų upių atkarpų renatūralizavimo priemonių efektyvumo įvertinimas". Užsakovas Aplinkos apsaugos agentūra

2015-2016 m.  „Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – II dalis“ (Aplinkos apsaugos agentūra), "Upių renatūralizacija". Užsakovas Grunto valymo technologijos, VšĮ

2009-2013 m.  "Pakrančių nuogulų įtakos upių vandens kokybei įvertinimas ", vidinis finansavimas

2005-2006 m.  "Nacionaliniu vandens turizmo trasu specialusis planas. Sprendiniai" (Valstybinis turizmo departamentas), "Lietuvos upių hidrologinė analizė įvertinant nacionalinių turistinių vandens maršrutų galimybes". Užsakovas VGTU

2002-2006 m. "Biogeninių medžiagų kaitos upių vandenyje tyrimai ir įvertinimas", vidinis finansavimas