FAQ

Otázky a odpovědi

Co je to EPE?

EPE je zkratka pro pěnový polyetylén.

EKOflex? To je něco jako Mirelon®?

EKOflex®, stejně jako MIRELON® jsou obchodní názvy pro výrobky z pěnového polyetylénu.

Vyrábí izolace teplo?

Ne, izolační materiály teplo neprodukují (nemají zdroj tepla), pouze zpomalují prostup tepelné energie z izolované soustavy do okolí nebo naopak. Proto i neproudící voda v kvalitně izolovaném potrubí v prostředí pod 0°C dříve nebo později zamrzne (zde doporučujeme topné kabely, popřípadě nouzově zajištění dostatečného průtoku vody).

Mohu vystavit izolaci z pěnového polyetylenu slunečnímu záření?

Ne, sluneční záření ničí strukturu polymeru polyetylenu a dochází k postupnému rozpadu pěnového polyetylénu. K ještě rychlejší degradaci pěnového polyetylénu dochází u oken apod., kde dochází k tzv. čočkovému efektu. Pro venkovní instalace doporučujeme izolaci opatřit nejlépe plastovou chráničkou nebo ochranou např. z plechu apod.

Termoizolační materiály (trubice nebo pásy) laminované na povrchu AL, PET nebo kašírovanou folií mají odolnost proti UV záření zvýšenou, přesto však u nich dochází k pozvolné degradaci (interními testy zjištěna životnost pásu s AL folií cca 2 roky s orientací na západ v podhůří Beskyd, v oblastech s vyšší intenzitou slunečního záření nebo orientace na jih bude tato doba kratší).

Jakou teplotu vydrží pěnový polyetylén?

Dlouhodobě maximálně 90°C, krátkodobě až 95°C - vystavení izolace vyšší teplotě vede ke "spečení" a ztrátě izolačních vlastností. Minimální teplota je cca -40°C, u těchto nízkých teplot je ale třeba zdůraznit, že pěnový polyetylén má oproti např. kaučuku poměrně nízký faktor difuzního odporu μ (cca 1200) a může docházek k tvorbě námrazy na izolované soustavě a případné roztrhání izolace.

Jakou tloušťku pásu potřebuji na své stavbě?

Bohužel na tuto otázku neumíme odpovědět, každá stavba má svá specifika. Obecně projektant stavby by měl být dokonale obeznámen s projektem a proto on určuje parametry instalovaných termoizolačních materiálů.

Poradíte mi jakou izolaci si mám koupit? EPE, vatu, polystyren?

Podobně jako u výše uvedené otázky - bohužel na tuto otázku neumíme jednoznačně odpovědět, každá stavba má svá specifika. Můžeme Vám poradit s výběrem izolačních materiálů z pěnového polyetylenu (vhodná/nevhodná, technické parametry, způsob použití atd.), ale je na projektantovi stavby, aby sám zvolil vhodnou izolaci.


Potřebuji 2 metry pásu, kde si jej mohu koupit?

Maloobchodní prodej jsme ukončili v roce 2018 z důvodu byrokratického tlaku dozorových úřadů - množství administrativních úkonů spojených s maloobchodním prodejem bylo ekonomicky (a lidsky) neudržitelné... Jako výrobci dodáváme odběratelům v celé ČR, naše výrobky si můžete koupit v mnoha sítích stavebnin i u menších prodejců.

Je pěnový polyetylen lepší než pěnový polystyren nebo minerální vata?

Otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď: záleží na mnoha faktorech. Opět - je na projektantovi stavby, aby sám zvolil vhodnou izolaci.

Mohu pod anhydritovou podlahu použít pásy s nalaminovanou AL nebo ALZ folií?

Ne! Při kontaktu anhydritu s hliníkovou fólií dochází k tvorbě plynu, který může znehodnotit podlahu. Doporučujeme použít pásy s PETZ fólií nebo naše folie pod podlahové topení POLYBOP.