Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee: één centrale partij voor marketing en inspiratie

01-07-2019

Met de oprichting van de Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee worden de activiteiten van VVV Goeree-Overflakkee en eilandmarketing (als onderdeel van de gemeente) voortaan binnen één organisatie gebundeld. Per 1 juli is de stichting officieel van start gegaan. Door deze stap ontstaat er een professionele organisatie voor gebiedsmarketing van het eiland.

Tot voor kort waren er twee partijen verantwoordelijk voor de informatievoorziening en marketing richting bewoners, bezoekers en bedrijven. De VVV Goeree-Overflakkee richtte zich op de toeristische communicatie richting bezoekers en bewoners. Eilandmarketing werd sinds 2013 opgepakt door de gemeente Goeree-Overflakkee en richt zich op de marketing naar bewoners, bezoekers en bedrijven. Zowel de gemeente als de VVV hebben nu al hun activiteiten op dit gebied uitbesteed aan de nieuwe stichting. De Stichting Eilandmarketing is gevestigd in ’t Blaeuwe Huus in Ouddorp.

Marketing voor een vitaal eiland

“Het blijft hard nodig om te investeren in gebiedsmarketing. Op deze manier willen we zorgen dat het eiland een positief imago opbouwt en aantrekkelijk blijft voor bestaande inwoners en bedrijven, maar ook nieuw aan te trekken inwoners, bedrijven en toeristen. Dat is belangrijk om onze voorzieningen op peil te kunnen houden, maar ook om de economie en werkgelegenheid vitaal te houden”, aldus Tea Both (wethouder Eilandmarketing). “In het collegeprogramma hebben we gesteld dat het niet primair een ambtelijke taak is. We hebben daarom gezocht naar een alternatief, waarbij we een goede samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk vinden”.

Voorzitter Jeroen den Hollander is ook blij met de stap. Hij vertelt: “We hebben met elkaar besproken hoe we de handen in elkaar kunnen slaan. De ontwikkelingen op het gebied van marketing gaan erg snel en een krachtige marketingorganisatie is daarom noodzakelijk. Deze stap is dan ook positief voor het eiland, ook omdat het bedrijfsleven een grote stem krijgt in het geheel”.

Overgangsperiode

De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de vorming van de nieuwe organisatie en de overdracht van alle activiteiten, medewerkers en administratie. Er is een extra eilandmarketeer aangesteld en de gesprekken met een nieuwe directeur zijn in de afrondende fase. Ook is er een start gemaakt met een aantal activiteiten. Zo is het aantal volgers op social kanalen bijna 10% gegroeid, het platform vvvgoeree-overflakkee.nl is verder doorontwikkeld en is een start gemaakt met een reeks nieuwe routeproducten. Verder wordt er volop gewerkt aan online campagnes voor wonen en werken op het eiland en zijn er bezoeken van pers en bloggers in voorbereiding.

Bestuur

Het bestuur van de nieuwe stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de recreatiesector en de woonsector. Op deze manier worden wonen, werken en recreëren breed vertegenwoordigd. Het bestuur wordt gevormd door Jeroen den Hollander (Vakantiepark de Klepperstee), Jan-Peter Robijn (Adviesgroep De Vogel), Martin de Berg (Albert Heijn Ouddorp) en Ton Plooij (TBP Electronics). Momenteel lopen er nog gesprekken over de vertegenwoordiger die namens de woonsector plaats zal nemen in het bestuur.